West-Friesland op de kaart

West-Friesland op de kaart

3-10-2011

West-Friese bestuurders en ondernemers willen samen de regionale economie versterken en op de kaart van Nederland zetten. In landelijke en provinciale plannen ontbreekt West-Friesland nog als economische motor. Tijdens een werkconferentie over de regionale economie spraken ondernemers en bestuurders de wens uit om dat te veranderen door meer samen te werken.

West-Friesland levert met diverse sectoren een belangrijke bijdrage aan de economie en bestaat uit hard werkende mensen. Driekwart van de beroepsbevolking werkt, dat is hoog vergeleken bij het landelijke gemiddelde van zo’n 67 procent. Succesvolle branches in de regio zijn bijvoorbeeld de bloembollensector, aardappelteelt en zaadveredeling. Met deze peilers behoort West-Friesland tot de grootste van Nederland. Desondanks ontbreekt de regio in plannen van het rijk. Gelijktijdig heeft West-Friesland te maken met een krimpende beroepsbevolking door de vergrijzing en een uitstroom van hoger opgeleiden. Aanleiding dus om de handen ineen te slaan.

Vier je successen

Om de regio daadwerkelijk op de kaart te zetten willen bestuurders en ondernemers meer gaan samenwerken en zich op de toekomst richten. Meer over de eigen grenzen heenkijken, die van de eigen gemeente maar ook die van West-Friesland. Gedeputeerde Jan van Run riep alle aanwezigen op aan Den Haag duidelijk te maken dat West-Friesland samen met andere regio’s uit Noord-Holland Noord aangewezen moet worden als greenport van Nederland. Het rijk heeft vijf greenports aangewezen in Nederland, daar zit West-Friesland (nog) niet bij. Het zijn gebieden die met de tuinbouw een belangrijke bijdrage leveren aan de economie. Als West-Friesland de titel ‘greenport’ krijgt,  wordt het ook in landelijke stimuleringsplannen meegenomen.
Ook mogen we vaker trots zijn als West-Friezen. ‘Als je iets bereikt, vier het dan. Heb je een goed idee als regio, schreeuw het dan van de daken’ adviseerde Van Run. Wethouder Jan Franx uit Enkhuizen vulde daar op aan ‘We moeten allemaal weten wat er speelt in onze regio en welke parels we hebben. We zijn allemaal ambassadeurs van West-Friesland’.

Niet lullen maar poetsen

Met uitspraken als ‘niet lullen maar poetsen’ en ‘een visie zonder actie is een hallucinatie’ hebben ondernemers en bestuurders gebrainstormd over hoe zij de regionale economie kunnen versterken. Een van de acties die hieruit kwam is dat West-Friesland zichzelf nog in 2012 gaat promoten op de Floriade. Er moet in de regio vooral extra aandacht zijn voor kansrijke sectoren. Een daarvan is bio-massa, onder andere het terugwinnen van energie uit kassen. Er zou meer clustervorming kunnen zijn van bedrijven, zoals dit bij de Seed Valley succesvol is gebeurd. Voor de vrije tijdsector willen gemeenten en ondernemers een intentieverklaring sluiten om West-Friesland vooruit te helpen. Ondernemers zorgen voor de economie, de overheid zorgt voor de randvoorwaarden. Beide partijen zijn nu aan zet om aan de slag te gaan. Over negen maanden komen ze weer bij elkaar om te bespreken wat er al gerealiseerd is en wat nog beter kan.

oktober 2011
 <<   <  pagina 393 / 533  >   >> 

Direct naar