Verklaring omtrent gedrag

Verklaring omtrent gedrag

Beschrijving

Voor sommige functies of banen hebt u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Deze verklaring wordt afgegeven door de minister van Veiligheid en Justitie. Een verklaring omtrent het gedrag staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor

 • onderwijzers
 • taxichauffeurs
 • personen die werken in de gastouderopvang.

Dienst Justis behandelt alle aanvragen voor een VOG. Zij onderzoekt of u strafbare feiten hebt gepleegd. Zo nee, dan krijgt u de VOG. Is dit wel het geval, dan bekijkt Dienst Justis of deze feiten relevant zijn voor het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

Kijk voor meer informatie op de website van Dienst Justis.

Vrijwilliger bij een sportvereniging?

Omdat alleen sportverenigingen of sportbonden de kosten van VOG’s kunnen declareren bij NOC*NSF (en dus niet de vrijwilliger zelf), moeten vrijwilligers in eerste instantie de VOG zelf voorschieten. Nadat ontvangst kunnen zij de VOG aan de sportvereniging of sportbond (afhankelijk waar hij voor werkt) overhandigen en daar de onkosten declareren. De vereniging of bond bepaalt zelf hoe de kosten gedeclareerd moeten worden.

Voorwaarden

Om een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te kunnen vragen moet u:

 • in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Hoorn staan ingeschreven
 • beschikken over een volledig ingevuld aanvraagformulier 

Vraag en antwoord

Hoe lang duurt het voordat ik mijn VOG krijg?

In de praktijk krijgt u uw VOG meestal binnen anderhalve week. Als uit onderzoek van Justis blijkt dat u in aanraking bent geweest met Justitie, gaat Justis na of dit relevant is voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. In dat geval duurt het vaak langer dan twee weken voordat u bericht krijgt.

Kan een aanvraag VOG ook worden afgewezen?

Komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan stuurt Dienst Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg hierin uit waarom u de VOG nodig heeft. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit.

Kan iemand anders een VOG aanvragen voor mij?

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen.

Staat u niet ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP)?

Staat u niet ingeschreven in de BRP, dan kunt u uw aanvraag rechtstreeks indienen bij Justis. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u Nederlander bent en Nederland voor 1994 heeft verlaten. Of wanneer u als buitenlander ooit in Nederland hebt gewoond.

Justis behandelt uw rechtstreekse aanvraag alleen als u:

 • het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld.
 • een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs bij het aanvraagformulier heeft gevoegd.
 • de kosten van de aanvraag (de leges) aan Justis heeft betaald (een kopie van het betalingsbewijs meesturen voorkomt vertraging).
 • Nederland vóór 8 oktober 1994 heeft verlaten, en dit kunt aantonen. (Bent u na 8 oktober 1994 vertrokken? Wendt u zich dan tot de gemeente waar u het laatst heeft gewoond. Als u Nederland na 8 oktober 1994 heeft verlaten, beschikt die gemeente namelijk nog over uw BRP-gegevens.)

Kosten

Zie tarievenlijst

Aanvragen

VOG elektronisch aanvragen

Organisaties die u om een VOG vragen kunnen dit ook elektronisch doen. De organisatie moet dan wel beschikken over E-herkenning. U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan. De organisatie en Dienst Justis regelen de aanvraag volledig digitaal. De elektronische aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. De organisatie bereidt de aanvraag voor. Daarna doorloopt u de volgende stappen:

 • U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie.
 • Log in met uw DigiD inlogcode.
 • Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u direct betalen via iDEAL.
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

VOG zelf aanvragen

U kunt het Aanvraagformulier VOG NP downloaden bij Dienst Justis. Meestal hoeft u het aanvraagformulier niet zelf te downloaden, maar krijgt u het. Bijvoorbeeld van de werkgever waar u solliciteert. Dit formulier is dan al deels ingevuld door de werkgever.

 • Vul uw gegevens in op het formulier en onderteken het.
 • Maak een afspraak.
 • Lever het formulier persoonlijk in, u betaalt dan meteen de kosten.
 • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Dienst Justis.
 • Dienst Justis beoordeelt uw aanvraag en u krijgt thuis bericht.

VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet rechtstreeks worden ingediend bij Dienst Justis.

Ik wil hiervoor een afspraak maken (deze link wordt in een nieuw venster geopend)