Verklaring omtrent gedrag

Verklaring omtrent gedrag

Beschrijving

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het vervullen van een bepaalde functie of taak. Een verklaring omtrent het gedrag staat ook wel bekend als een "bewijs van goed gedrag".

Dienst Justis

Dienst Justis behandelt alle aanvragen voor een VOG. Kijk voor meer informatie op de website van Dienst Justis.

Voorwaarden

Om een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te kunnen vragen moet u:

 • in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Hoorn staan ingeschreven
 • beschikken over een volledig ingevuld aanvraagformulier 

Vraag en antwoord

Hoe lang duurt het voordat ik mijn VOG krijg?

In de praktijk krijgt u uw VOG meestal binnen anderhalve week. Als uit onderzoek van Justis blijkt dat u in aanraking bent geweest met Justitie, gaat Justis na of dit relevant is voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. In dat geval duurt het vaak langer dan twee weken voordat u bericht krijgt.

Kan een aanvraag VOG ook worden afgewezen?

Komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan stuurt Dienst Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg hierin uit waarom u de VOG nodig heeft. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit.

Kan iemand anders een VOG aanvragen voor mij?

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen.

Staat u niet ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP)?

Staat u niet ingeschreven in de BRP, dan kunt u uw aanvraag rechtstreeks indienen bij Justis. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u Nederlander bent en Nederland voor 1994 heeft verlaten. Of wanneer u als buitenlander ooit in Nederland hebt gewoond.

Justis behandelt uw rechtstreekse aanvraag alleen als u:

 • het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld.
 • een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs bij het aanvraagformulier heeft gevoegd.
 • de kosten van de aanvraag (de leges) aan Justis heeft betaald (een kopie van het betalingsbewijs meesturen voorkomt vertraging).

Woont u in het buitenland en staat u niet (meer) ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan komt u niet voor in de Basisregistratie Personen (BRP). U moet uw VOG-aanvraag dan rechtstreeks bij Justis indienen, zie: http://www.justis.nl/producten/vog/faq/vog-aanvraag-vanuit-het-buitenland/

Vrijwilliger bij een sportvereniging?

Omdat alleen sportverenigingen of sportbonden de kosten van VOG’s kunnen declareren bij NOC*NSF (en dus niet de vrijwilliger zelf), moeten vrijwilligers in eerste instantie de VOG zelf voorschieten. Nadat ontvangst kunnen zij de VOG aan de sportvereniging of sportbond (afhankelijk waar hij voor werkt) overhandigen en daar de onkosten declareren. De vereniging of bond bepaalt zelf hoe de kosten gedeclareerd moeten worden.

Kosten

Zie tarievenlijst

Aanvragen

Online aanvragen

Organisaties die u om een VOG vragen kunnen dit ook online doen. De organisatie moet dan wel beschikken over E-herkenning. U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan. De online aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. U doorloopt de volgende stappen:

 • De organisatie vraagt online een VOG aan
 • U krijgt vervolgens een e-mail met een link
 • U logt in met uw DigiD inlogcode
 • Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u direct betalen via iDEAL
 • U krijgt schriftelijk bericht

In het stadhuis aanvragen

U kunt het Aanvraagformulier VOG NP downloaden bij Dienst Justis. Meestal hoeft u het aanvraagformulier niet zelf te downloaden, maar krijgt u het. Bijvoorbeeld van de werkgever waar u solliciteert. Dit formulier is dan al deels ingevuld door de werkgever.

 • Vul uw gegevens in op het formulier en onderteken het
 • Maak een afspraak
 • Lever het formulier persoonlijk in
 • U betaalt de kosten
 • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Dienst Justis
 • U krijgt schriftelijk bericht

VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet rechtstreeks worden ingediend bij Dienst Justis.

Ik wil hiervoor een afspraak maken (deze link wordt in een nieuw venster geopend)