Dodenherdenking 4 mei

Op zaterdag 4 mei 2019, tijdens de Nationale Dodenherdenking, worden alle Nederlanders herdacht die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord in oorlogsgebieden en bij vredesoperaties. Om 20.00 uur is iedereen 2 minuten stil. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Dodenherdenking Hoorn

De dodenherdenking in Hoorn begint met een stille tocht, die om 19.25 uur begint bij bij Schouwburg Het Park. De stoet komt een aantal minuten voor 20.00 uur aan bij de Grote Kerk voor 2 minuten stilte. De stilte wordt afgesloten met het zingen van het Wilhelmus. Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum houdt vervolgens een toespraak en kinderen lezen gedichten voor. Vervolgens is de kranslegging. Namens het gemeentebestuur zijn de wethouders Van der Ven en Al Mobayed aanwezig. Na afloop van de kranslegging is er een concert van het kamerkoor Spiro Musica  in de Oosterkerk. Het koor brengt het Requiem van Fauré (de dodenmis). De aanvang is 20.45 uur en de toegang is gratis. Meer informatie leest u op de website van Comité 40-45.

Dodenherdenking Zwaag

De dodenherdenking in Zwaag start om 19.15 uur met een bijeenkomst in de Dorpskerk. De muzikale medewerking wordt verzorgd door Muziekvereniging De Herleving uit Zwaag. Tijdens de bijeenkomst is er muziek, een overdenking en er zijn gedichten. Het jaarthema is ‘in vrijheid kiezen’. Na de herdenking in de kerk is er een stille tocht naar de gedenksteen aan het voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat. Om 20.00 uur worden twee minuten stil in acht genomen om de oorlogsslachtoffers te herdenken. Vervolgens leggen scouts een krans en daarna krijgt het publiek de gelegenheid om bloemen te leggen. Namens het gemeentebestuur is wethouder Broersma aanwezig.

Dodenherdenking Blokker

De dodenherdenking in Blokker start om 19.00 uur met een herdenkingsbijeenkomst in de kerk op de hoek van de Westerblokker en de Kolenbergstraat. Tijdens de dienst worden onder meer gedichten voorgedragen van leerlingen van basisschool Pancratius. Burgemeester Nieuwenburg houdt een toespraak en legt samen met leerlingen van de Sint Jozefschool een krans. Er is ook muziek. Vervolgens is er een stille tocht naar het oorlogsmonument. Oosterblokker en Westerblokker herdenken samen. Ook namens het gemeentebestuur van Drechterland is een vertegenwoordiger aanwezig.