Geboorte aangeven

Binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind, moet u uw kind aangeven in de gemeente waar het kind geboren is. Uw kind wordt dan opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP) en krijgt een Burgerservicenummer (BSN).

Eerst online melden

U maakt eerst online melding van de geboorte van uw kind. Daarmee kan de gemeente de akte in orde maken. Daarna moet u de akte ondertekenen op het stadhuis.

Voorwaarden

Binnen 3 dagen

U bent verplicht binnen 3 dagen aangifte te doen van de geboorte. De dag van de geboorte telt daarbij niet mee.

 Geboren op:

 Laatste dag van aangifte:

 Maandag  Donderdag
 Dinsdag  Vrijdag
 Woensdag  Maandag
 Donderdag  Maandag
 Vrijdag  Dinsdag
 Zaterdag  Dinsdag
 Zondag  Woensdag

Wie mag aangifte doen?

In deze situaties bent u bevoegd om aangifte van een geboorte te doen:

 • U bent de vader of moeder van het kind. 
 • U was bij de geboorte aanwezig.
 • De geboorte heeft in uw woning plaatsgevonden. 
 • U bent het hoofd of een gemachtigde van de inrichting waar het kind is geboren.
  Als er geen bevoegd of verplicht persoon is, doet de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar aangifte van de geboorte.

Aangeven

Online melden en afspraak maken

U maakt een melding van de geboorte. Na het invullen van de gegevens maakt u meteen een afspraak voor de daadwerkelijke aangifte. 

Online melden

Meenemen

Op het stadhuis ondertekent u de akte. Voor de afspraak in het stadhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs (van de persoon die aangifte doet)
 • een erkenningsakte ongeboren kind (als u die heeft)
 • een akte van naamskeuze (als u die heeft)
 • trouw-/partnerschapsboekje (als u die heeft)

Vraag en antwoord

1. Welke achternaam kan ik mijn kind geven?

U kunt voor uw eerste kind de achternaam van een van de ouders kiezen. Alle volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt uw kind automatisch een achternaam, afhankelijk van de gezinssituatie:

 • Getrouwde vader en moeder. Het kind krijgt de achternaam van de vader. 
 • Ongetrouwde vader en moeder. Het kind krijgt de achternaam van de moeder. 
 • Twee vrouwen. Bij een onbekende donor krijgt het kind de achternaam van de duomoeder. Bij een bekende donor krijgt het kind de achternaam van de biologische moeder.

De achternaam van de andere ouder is mogelijk, als de ouders daar samen voor kiezen. Daarvoor gaat u samen naar het stadhuis. Dit kunt u voor de geboorte of tijdens de aangifte van geboorte doen.

2. Welke voornamen kan ik mijn kind geven?

U kiest zelf de voornaam van uw kind. Daarin bent u vrij. Maar soms wordt uw naam niet toegestaan. Daarbij staat het belang van het kind voorop. Bijvoorbeeld:

 • De voornamen zijn ongepast.
 • De voornamen zijn bestaande achternamen.

3. Kan ik als duomoeder ook de juridische moeder worden van het kind van mijn vrouwelijke partner?

Ja, dat kan. Hiervoor is geen gerechtelijke procedure nodig. In sommige situaties bent u automatisch de juridische moeder van het kind. In andere situaties moet u eerst het kind erkennen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

4. Wat is juridisch ouderschap?

Juridisch ouderschap heeft onder andere gevolgen voor het gezag over het kind, de naam, de nationaliteit en het erfrecht. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.