Gemeentebestuur

Gemeentebestuur

Zoals in elke gemeente bestaat het bestuur van Hoorn uit drie organen:

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en van B en W. De burgemeester ziet er op toe dat de lokale democratie tot haar recht komt.

Het college van B en W bestuurt de stad en voert het beleid uit dat de gemeenteraad heeft bepaald.

De gemeenteraad controleert of het college zijn taken op de juiste manier vervult. B en W leggen op verschillende manieren verantwoording af, met de jaarrekening, in de vergaderingen van raadscommissies of de gemeenteraad.

De gemeentesecretaris is het hoofd van de gemeentelijke organisatie. Ook adviseert hij het college van B en W, de burgemeester en de adviesorganen. Hij is de schakel tussen het bestuur en de ambtenaren.