Stemmen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland? Of bent u op 23 mei in het buitenland? Dan zijn er verschillende mogelijkheden als het gaat om het stemmen voor het Europees Parlement.

Ik ben op 23 mei in het buitenland

Staat u in Hoorn ingeschreven, maar bent u op 23 mei tijdelijk in het buitenland? Dan kunt u op de volgende manieren stemmen voor het Europees Parlement:

  • door iemand te machtigen om voor u te stemmen. Bent u begin mei nog in Nederland? Dan kunt u een onderhandse machtiging afgeven door de achterkant van uw stempas in te vullen. De stempassen worden op 3 mei bezorgd. Bent u dan al in het buitenland, dan moet u schriftelijk een machtiging aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina Hoe kan iemand voor mij stemmen?.
  • door vanuit het buitenland per brief te stemmen. Dit kunt u aanvragen via de gemeente Den Haag.

Ik woon in het buitenland

Om te stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement, moet u zich als kiezer registreren bij de gemeente Den Haag. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

Onderhandse volmacht

U kunt een volmacht zelf regelen, door de achterkant van uw stempas in te vullen. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. De kiezer moet de gegevens invullen. Zowel de kiezer als de gemachtigde moeten beiden tekenen. Voor de Provinciale Statenverkiezing kan deze persoon iedereen zijn die in dezelfde provincie woont en ook een stempas heeft ontvangen. Voor de Waterschapsverkiezing kan de gemachtigde iedereen zijn die in hetzelfde waterschap woont en ook een stempas heeft ontvangen.

Belangrijk om te weten

Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken wordt geadviseerd om het volgende op de kopie te schrijven:

  • dat het een kopie is
  • voor wie of welk product de kopie bedoeld is
  • de datum waarop degene de kopie afgeeft
  • de kiezer streept zijn/haar burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan

Intrekken volmacht

Een volmachtgever die uiteindelijk toch in de gelegenheid is om zelf te gaan stemmen, kan de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet hij of zij zijn tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kan dan worden gestemd.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u tot maandag 20 mei 12.00 uur aanvragen in het stadhuis. Dit kan na het invullen van een speciaal formulier. Een afspraak maken is niet nodig. De kiezer en degene die wordt gemachtigd vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens de andere kiezer kan stemmen. Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken.

Voor de Provinciale Statenverkiezing kan de gemachtigde iedereen zijn die in dezelfde provincie woont en ook een stempas heeft ontvangen. Voor de Waterschapsverkiezing kan de gemachtigde iedereen zijn die in hetzelfde waterschap woont en ook een stempas heeft ontvangen. 

Meenemen naar stembureau

De gemachtigde moet het volgende meenemen naar het stembureau:

  • de eigen stempas (of kiezerspas)
  • de volmacht
  • een identiteitsbewijs van zichzelf
  • bij een onderhandse volmacht: een identiteitsbewijs van u. Dit mag ook een foto zijn, bijvoorbeeld op een smartphone. Bij een schriftelijk aangevraagde volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.