Coronavirus: informatie voor ondernemers, ZZP’ers, stichtingen en verenigingen

Het coronavirus heeft voor ondernemers veel gevolgen. Gemeente Hoorn en de Rijksoverheid hebben maatregelen getroffen voor ondernemers die door het coronavirus in financiële problemen komen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Ondernemers kunnen ook na 1 oktober 2020 gebruikmaken van de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De subsidie loopt door tot en met juni 2021, met enkele aanpassingen. De verlenging is onderdeel van het nieuwe steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt van het kabinet. Meer informatie vindt u op de website van de RVO.

Regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis. Lees meer over de NOW2.0 die geldt tot 1 oktober 2020 en over de NOW3.0 die ingaat per 1 oktober 2020 op de website van de Rijksoverheid.  

Extra ondersteuning zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) is verlengd. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Op www.werksaamwf.nl vindt u een overzicht van de veel gestelde vragen. 

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

Er zijn extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties voor kleine en middelgrote bedrijven, start-ups en scale-ups. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken.

Maatregelen Belastingdienst 

De landelijke Belastingdienst biedt ondernemers de mogelijkheid om uitstel van belasting aan te vragen of te verlengen. Meer informatie en de overige maatregelen van de Belastingdienst vindt u op de website van de Belastingdienst

Gemeentelijke belastingen en huur gemeentelijk vastgoed

Om de financiële druk bij ondernemers, zelfstandigen, stichtingen en verenigingen te verlichten, neemt de gemeente de volgende maatregelen.

  • Ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen kunnen uitstel van betaling vragen voor gemeentelijke belastingen. Dat geldt ook voor precario-, toeristen- en reclamebelasting.
  • Voor andere vorderingen vanuit de gemeente levert de gemeente maatwerk aan deze doelgroepen. Hiervoor kunnen zij contact opnemen via invordering@hoorn.nl.
  • De betalingstermijn voor huur van gemeentelijk vastgoed wordt verlengd van 30 naar 90 dagen.

Deze doelgroepen hoeven geen uitstel van betaling aan te vragen. De gemeente gaat zoveel mogelijk zelf na wie onder deze doelgroep vallen en zet vorderingen voor deze groep stop tot 1 juli 2020. Is dit bij u niet goed gegaan en ontvangt u toch een aanslag? Neem dan contact op via invordering@hoorn.nl. Op de pagina Betalen van belastingen: extra informatie vindt u meer informatie over het betalen van de gemeentelijke belastingen. 

Meer informatie voor ondernemers en werkgevers

Er zijn diverse landelijke websites waar meer informatie beschikbaar is en veel gestelde vragen worden beantwoord.

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen ondernemers kijken op de website van het RIVM. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800 2117.

Meer vragen?

Ondernemers die andere vragen hebben over wat het Coronavirus betekent in relatie tot hun werk, kunnen terecht bij de accountmanagers van de Gemeente Hoorn. Meer over de maatregelen die de gemeente treft om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, leest u op de algemene pagina over het Coronavirus