Informatie voor ondernemers, ZZP’ers, stichtingen en verenigingen over het coronavirus

De maatregelen en effecten als gevolg van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in snel tempo op. Veel bedrijven maken zich zorgen. De maatschappelijke gevolgen zijn immers groot.

Maatregelen banen en economie

De Rijksoverheid heeft uitzonderlijke economische maatregelen aangekondigd. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Bekijk de maatregelen op de website van de Rijksoverheid in het nieuwsbericht Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie.

Extra ondersteuning zelfstandigen

Een van de maatregelen is een tijdelijke versoepeling van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Deze is regeling is bedoeld voor ondernemers (waaronder zzp’ers) die niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

In Westfriesland voert WerkSaam dit Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) voor de gemeenten uit. Lees hierover meer op de website van WerkSaam.

Belasting en huur gemeentelijk vastgoed

Om de financiële druk bij ondernemers, zelfstandigen, stichtingen en verenigingen te verlichten, neemt de gemeente de volgende maatregelen.

  • Ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen krijgen tot 1 juli 2020 uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. Dat geldt ook voor precario-, toeristen- en reclamebelasting.
  • Voor andere vorderingen vanuit de gemeente levert de gemeente maatwerk aan deze doelgroepen. Hiervoor kunnen zij contact opnemen via invordering@hoorn.nl.
  • De betalingstermijn voor huur van gemeentelijk vastgoed wordt verlengd van 30 naar 90 dagen.

Deze doelgroepen hoeven geen uitstel van betaling aan te vragen. De gemeente gaat zoveel mogelijk zelf na wie onder deze doelgroep vallen en zet vorderingen voor deze groep stop tot 1 juli 2020. Is dit bij u niet goed gegaan en ontvangt u toch een aanslag? Neem dan contact op via invordering@hoorn.nl.

Organisatoren evenementen betalen geen leges

Tot 1 juni 2020 kunnen geen evenementen plaatsvinden. De gemeente wil ook organisatoren van evenementen helpen.

  • Als een evenement tot 1 juni 2020 wordt afgezegd, brengt de gemeente geen leges in rekening.
  • Als een evenement verplaatst wordt naar later in het jaar, brengt de gemeente niet opnieuw leges in rekening.

Meer informatie voor ondernemers en werkgevers

Er zijn diverse landelijke websites waar meer informatie beschikbaar is en veel gestelde vragen worden beantwoord.

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen ondernemers kijken op de website van het RIVM. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 2117.

Meer vragen?

Ondernemers die andere vragen hebben over wat het Coronavirus betekent in relatie tot hun werk, kunnen terecht bij de accountmanagers van de Gemeente Hoorn. Meer over de maatregelen die de gemeente treft om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, leest u op de algemene pagina over het Coronavirus