Verkiezingen gemeenteraad 2018

Hoorn kiest!

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan bepaalt u als inwoner van Hoorn welke koers de stad de komende vier jaar gaat varen. Laat uw stem dus Hoorn! Op dezelfde dag kunt u ook stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).