Waterschapsverkiezingen

Waterschappen zorgen voor veilige dijken en voldoende schoon water. Zaken die van levensbelang zijn voor ons land. Daarom zijn er waterschappen met een eigen belasting én een eigen bestuur.

Meer informatie

Meer informatie over de Waterschapsverkiezingen vindt u op de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.