Wanneer wordt het gras gemaaid en waarom?

Eind mei is de gemeente gestart met het maaien van het hoge gras in Hoorn. Denk aan sommige bermen, slootkanten en velden in parken. Dit gebeurt in fases. De eerste maaironde is voor de verkeersveiligheid. Half juni is gestart met een eerste volle maaironde.

Helft van al het gras

Ongeveer de helft van al het gras laat de gemeente uitgroeien tot lang en bloemrijk gras. Dit gras wordt in fases gemaaid en niet alles wordt evenveel keer per jaar gemaaid. Er zijn stukken die twee keer per jaar worden gemaaid en stukken die een keer per jaar worden gemaaid. Er zijn ook stukken waarbij we het gemaaide gras opruimen. Bloemen en kruiden krijgen dan meer kans om te groeien, waar bijen en vlinders van profiteren.

Drie maairondes

Een aannemer maait het lange en bloemrijke gras in drie maairondes.

  • De maaironde voor de verkeersveiligheid is vanaf eind mei. Alleen de randen langs hoofdverkeerswegen, fietspaden en de kruispunten van de Provinciale weg, de Oostergouw en de Westfriese Parkweg worden dan gemaaid.
  • De eerste volle maaironde is vanaf half juni. Dan wordt het gras gemaaid dat tweemaal per jaar gemaaid wordt.
  • De laatste maaibeurt is in oktober en dan wordt alles gemaaid. Dus het gras dat tweemaal per jaar wordt gemaaid en het gras dat eenmaal per jaar wordt gemaaid. Deze maaibeurt is gelijktijdig met de werkzaamheden van hoogheemraadschap voor het slootonderhoud.

Ecologische oevers

Op verschillende plekken in de Bangert en Oosterpolder en in de Kersenboogerd heeft de gemeente ecologische oevers aangelegd. In plaats van een beschoeiing staan hier verschillende planten. Deze oevers maaien we een keer in de twee jaar tijdens de laatste maaibeurt (oktober).

Is maaien nodig?

Ja. Ook als lang gras niet hinderlijk is en ook als er nog bloemen in bloeien. Want anders ontstaat er uiteindelijk een bos van bomen en struiken. Juist door te maaien, houden bloemen en kruiden ruimte om zich te ontwikkelen. Door te variëren in maaitijd geven we meerdere soorten de kans. Op stukken die we twee keer maaien, bloeien andere soorten dan op stukken die we één keer maaien.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.