Aanvragen kiezerspas

Als een kiezer voor de verkiezing van de Provinciale Staten in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kan de kiezer bij de Provinciale Statenverkiezing binnen de gehele provincie stemmen.  

Waterschapsverkiezing

Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing, kunt u gaan stemmen in elk stemlokaal binnen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Europees Parlement

Als een kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd voor de Europees Parlementsverkiezing.

Belangrijk om te weten

De kiezer kan uitsluitend met deze kiezerspas stemmen en hij krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt de kiezer zowel zijn kiezerspas als een identiteitsdocument aan het stembureau. Meer informatie vindt u op overheid.nl.

Aanvragen

U kunt een kiezerspas tot dinsdag 19 maart 12:00 uur aanvragen in het stadhuis. De kiezer moet zelf naar het stadhuis komen, waar hij op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat geregistreerd. U hoeft geen afspraak te maken. Daar toont hij of zij de stempas en vraagt een kiezerspas aan. Meer informatie vindt u op overheid.nl.