Horecabeleid

Horecabeleid

Beleidsregels Terrassen Hoorn

De burgemeester van Hoorn heeft op 10 april 2012 de beleidsregel voor terrassen vastgesteld.
De beleidsregel bevat voorschriften gericht op locaties van de terrassen, afmeting, uitstraling van het terras, openbare orde en veiligheid en beheer. De voorschriften over locaties en afmeting zijn bedoeld om vooraf duidelijk aan te geven waar terrassen mogen staan om zo een goede balans in het gebruik van de openbare ruimte te houden. De voorschriften voor de uitstraling zijn bedoeld om de kwaliteit van de openbare ruimte te behouden. Het gebruik van het terras gedurende het hele jaar is opgenomen in de exploitatievergunning horecabedrijven.
Deze beleidsregel is in werking getreden op 12 april 2012 en te raadplegen op www.overheid.nl onder het kopje ‘lokale regelgeving’.

Beleidsregel Sluitingstijden Horeca Hoorn

De burgemeester van Hoorn heeft op 10 april 2012 de beleidsregel sluitingstijden horeca Hoorn 2010-5 voor de horeca vastgesteld. Deze beleidsregel vervangt de beleidsregel horeca Hoorn 2010-4 en bevat de volgende wijziging. De gemeenteraad heeft besloten het ontheffingstelsel voor sluitingstijden af te schaffen. De tijden zijn onderdeel van de exploitatievergunning voor horecabedrijven. In de beleidsregel is de verwijzing naar het ontheffingsstelsel verwijderd.
Deze beleidsregel is in werking getreden op 12 april 2012 en te raadplegen op www.overheid.nl onder het kopje ‘lokale regelgeving’.

Hoorn Gastvrij (Horecanota)

De gemeenteraad heeft op 8 september 2009 de horecanota Hoorn Gastvrij vastgesteld. De betrokken ondernemers zijn stapsgewijs schriftelijk geïnformeerd over de veranderingen die plaats hebben gevonden. De brieven bevatten een handzaam overzicht van de belangrijkste veranderingen. Onderstaand het overzicht:

Uitgebreide informatie

Direct naar

Gerelateerde informatie