Coronavirus: informatie voor ondernemers, ZZP’ers, stichtingen en verenigingen

Het coronavirus heeft voor ondernemers veel gevolgen. Gemeente Hoorn en de Rijksoverheid hebben maatregelen getroffen voor ondernemers die door het coronavirus in financiële problemen komen. Bij 1.Hoorn kunt u terecht met uw vragen en dilemma’s over rondkomen, geldzorgen en bijzondere bijstand. Hierover leest u meer op de pagina Hulp bij rondkomen. Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Bel dan met de vrijwilligers van de hulplijn ondernemers in nood via 088 999 00 00. U kunt hier uw verhaal kwijt.

Regelingen voor ondernemers

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Ondernemers kunnen ook na 1 oktober 2020 gebruikmaken van de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De subsidie loopt door tot en met september 2021, met enkele aanpassingen. De verlenging is onderdeel van het nieuwe steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt van het kabinet. Meer informatie vindt u op de website van de RVO.

Regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis. Lees meer over de NOW op de website van de Rijksoverheid.  

Extra ondersteuning zelfstandigen (Tozo/Bbz)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is per 1 oktober 2021 gestopt. Heeft u als zelfstandig ondernemer ook nu financiële hulp nodig? Misschien komt u in aanmerking voor de Bbz-regeling. 

Van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 gelden er tijdelijk aangepaste regels voor de Bbz-regeling. Hiermee is het voor ondernemers makkelijker om na de Tozo-regeling gebruik te maken van de Bbz-regeling.  Wilt u als ondernemer na 31 december weer een uitkering ontvangen? Dan moet u daarvoor opnieuw een aanvraag indienen en gelden weer de gebruikelijke regels van het Bbz.

De Bbz-regeling wordt uitgevoerd door WerkSaam, maar is wel iets anders dan de Tozo-regeling. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de Bbz-regeling op de website van WerkSaam.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

Er zijn extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties voor kleine en middelgrote bedrijven, start-ups en scale-ups. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken.

Maatregelen Belastingdienst 

De landelijke Belastingdienst biedt ondernemers de mogelijkheid om uitstel van belasting aan te vragen of te verlengen. Meer informatie en de overige maatregelen van de Belastingdienst vindt u op de website van de Belastingdienst

Gemeentelijke belastingen en huur gemeentelijk vastgoed

Ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen kunnen uitstel van betaling vragen voor gemeentelijke belastingen. Dat geldt ook voor precario-, toeristen- en reclamebelasting. De gemeente levert zo veel mogelijk maatwerk voor deze vorderingen. Voor de mogelijkheden voor uitstel van betaling neemt u contact op via invordering@hoorn.nl. 

Sinds juli 2021 is er ook de Hoornse Ondernemers Tegemoetkomingsregeling (HOTR). De gemeente stelt een bedrag van maximaal € 1.000 beschikbaar per ondernemer of instelling. Van dit bedrag betaalt de gemeente hun zakelijke gebruikersbelastingen over het jaar 2021. Denk hierbij aan de OZB gebruikersbelasting niet-woningen, rioolheffing gebruiker niet-woning, havengeld voor vaste ligplaatshouders, reclamebelasting en precariobelasting. Lees meer op de pagina Hoornse Ondernemers Tegemoetkomingsregeling.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Vanaf 1 maart 2021 kunnen ondernemers, zzp'ers, werknemers en werkzoekende de TONK-regeling aanvragen. Deze regeling is een ondersteuning voor de noodzakelijke woonkosten zoals huur, hypotheek elektriciteit, gas en water. Ga voor meer informatie en aanvragen naar de pagina Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten.

Meer informatie voor ondernemers en werkgevers

Er zijn diverse landelijke websites waar meer informatie beschikbaar is en veel gestelde vragen worden beantwoord.

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen ondernemers kijken op de website van het RIVM. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800 2117.

Corona en uw werk

Ondernemers die andere vragen hebben over wat het Coronavirus betekent in relatie tot hun werk, kunnen terecht bij de accountmanagers van de Gemeente Hoorn. Meer over de maatregelen die de gemeente treft om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, leest u op de algemene pagina over het Coronavirus

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.