Kennismaking met Hoorn

Kennismaking met Hoorn

Hoorn moet je voelen! Maak kennis met deze springlevende stad aan het Markermeer met haar rijke verleden. Met zijn ruim 72.000 inwoners is Hoorn de grootste gemeente van West-Friesland. De stad biedt bewoners, ondernemers, toeristen en dagjesmensen een keur aan voorzieningen.

In de Gouden Eeuw voeren handelsschepen uit Hoorn over de wereldzeeën. De rijkdom stroomde de stad binnen. Van dit verleden getuigen vele, schitterend in stand gehouden monumenten, zoals pakhuizen en herenhuizen. Toeristen en dagjesmensen weten de stad dan ook goed te vinden.
Verleden en heden gaan goed samen.

Rond 1950 was Hoorn niet veel groter dan anderhalf maal de binnenstad, met 13.000 inwoners. Hoorn werd in de jaren zeventig van de afgelopen eeuw groeikern. Voor de overloop uit de Randstad werden duizenden woningen gebouwd. In 1970 was het aantal inwoners nog 18.000, in 1983 waren het er 50.000.  
Ook nam de beroepsbevolking toe. De gemeente stimuleert het ontwikkelen van voldoende en hoogwaardige werkgelegenheid voor haar beroepsbevolking (35.000 mensen). Bij alle economische activiteit wordt het milieu niet vergeten. Hoorn voert hierop als millenniumgemeente een actief beleid.
Ondernemers krijgen op goed bereikbare bedrijventerreinen van tezamen 210 hectare de ruimte. Inmiddels hebben 3.000 bedrijven daar hun plek gevonden.