Overeenkomst nieuwbouw Siriusstraat en omgeving

Overeenkomst nieuwbouw Siriusstraat en omgeving

12-4-2017

Intermaris en de gemeente knappen samen het woongebied van de Siriusstraat, Steenbokstraat en Zuiderkruisstraat op. Er komen nieuwe woongebouwen en de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. Om dit in gang te zetten tekenden beide partijen een samenwerkingsovereenkomst.

De huidige gebouwen zijn technisch en functioneel verouderd. Verbetering van de leefbaarheid in de wijk, variatie in type woningen en duurzaamheid zijn speerpunten bij deze nieuwbouw. In totaal bouwt Intermaris ongeveer 370 duurzame en toekomstbestendige appartementen. Daarnaast wordt de straat en het openbaar groen rondom de woongebouwen door de gemeente opnieuw ingericht.

Samenwerking en kostenverdeling

Dinsdag 11 april tekenden wethouder Theo van Eijk van de gemeente Hoorn, en namens Intermaris bestuurder Cees Tip en directeur Wonen Han Leurink de zogeheten anterieure overeenkomst. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de samenwerking en kostenverdeling voor de nieuwe gebouwen aan de Siriusstraat en de Steenbokstraat en de aanleg van groen, straten en parkeerplaatsen rondom deze gebouwen. Voor de Zuiderkruisstraat zal later eenzelfde soort overeenkomst worden gesloten.

Slopen en bouwen in fases

Het slopen en opnieuw bouwen verloopt stapsgewijs. Inmiddels zijn de bewoners van de eerste twee flats (fase een) grotendeels verhuisd. De bewoners van de tweede fase (Siriusstraat 98 – 276) verhuizen in de komende anderhalf jaar. De sloop van de eerste fase zal eind 2017 plaatsvinden en de bouw van de eerste nieuwe gebouwen start in 2018. Naar verwachting is in 2022 het nieuwe woongebied helemaal klaar.

Print