Uw organisatie als toneel waar de besluiten vallen

Uw organisatie als toneel waar de besluiten vallen

15-2-2017

Het college zoekt op de dinsdagochtend letterlijk de verbinding met de stad. Dat doen ze door niet alleen in het stadhuis te vergaderen, maar ook op locatie. Burgemeester Jan Nieuwenburg nodigt organisaties en bedrijven van harte uit om zich aan te melden als vergaderlocatie.

Goede ervaringen  

De zeven collegeleden vergaderden al eerder op locatie in plaats van in het stadhuis aan de Nieuwe Steen bij wijze van proef. Zoals bij Vereniging Oud Hoorn, Startwijzer en bij Moeijes Internationale Transporten. Rene Moeijes is enthousiast over de opzet: ‘Als er ontwikkelingen of plannen zijn binnen het bedrijf, dan kun je deze met hen delen. Ze krijgen meteen een goed beeld van het bedrijf en ik vind hen zeer betrokken. De vergaderruimte was wat klein, maar volgens mij niet minder productief. Het college ging hier met een goed gevoel weg.’

Kracht van verbinding

Op locatie vergaderen is een van de manieren waarop het gemeentebestuur vorm geeft aan de kracht van verbinding, een pijler binnen het coalitieprogramma. Burgemeester Jan Nieuwenburg: ‘We hebben proefgedraaid om te ervaren of deze insteek ook voor de ontvangende partij van meerwaarde was. En dat bleek het geval. Daarom gaan we hier graag mee door en nodig ik andere organisaties en bedrijven uit om zich aan te melden. De organisatie waar we langs komen kan zelf invulling geven aan de kennismaking in de eerste driekwartier van het vergaderschema. Als college krijgen we een mooie inkijk in wat er speelt en wat de ontwikkelingen zijn. Door dat inzicht kunnen wij ons werk ook beter doen.’ 

Uw organisatie aanmelden? 

Wilt u het college uitnodigen om bij u in een vergaderruimte te vergaderen? Dan kunt u een e-mail sturen naar mevrouw Y. Penning van het bestuurssecretariaat y.penning@hoorn.nl. De voorwaarde is dat de vergaderruimte op dinsdagochtend van 9.00 tot 13.00 uur beschikbaar is voor 7 personen.

Print