Hoornse zorgpartners verlengen samenwerking

Hoornse zorgpartners verlengen samenwerking

11-7-2017

12 zorgpartners, 1.Hoorn en de gemeente Hoorn hebben hun samenwerking voor gebiedsgericht werken verlengd tot eind 2019. De samenwerking werd in 2014 opgezet om de nieuwe zorgtaken die naar de gemeente kwamen handen en voeten te geven.

Hieruit kwam een samenwerking tot stand van zorgprofessionals die zich aansloten bij de teams van 1.Hoorn. Wethouder Nel Douw is trots op de manier waarop de gemeente en de zorgorganisaties uitvoering geven aan het convenant: ‘Samenwerken zonder schotten en met ruimte om te ontwikkelen, begint zijn vruchten af te werpen. Goed beleid zet je samen met elkaar neer. En dat is precies wat we hier doen. We hebben hier in nog een weg te gaan, maar de opstap van de afgelopen jaren is veelbelovend’, aldus Douw.

Nieuwe zorgtaken 

In 2014 koos de gemeente Hoorn ervoor om met de komst van de nieuwe zorgtaken de preventieve, informele zorg te verbinden met de lichte en specialistische zorg. Door de korte lijnen is dit mogelijk. Wethouder Nel Douw: ‘Dit verrijkt het werk dat de 90 medewerkers en hulpverleners met elkaar doen. Zij geven ook terug dat zij hierdoor bij een ingewikkelde hulpvraag sneller van preventief naar professionele hulp opschakelen wanneer dat moet waarbij een inwoner niet het gevoel heeft van ‘het kastje naar de muur’.’ 

Voorbeelden van samenwerken in de praktijk

In wijkcentrum De Huesmolen organiseert 1.Hoorn de maaltijddialoog: ontmoetingen tussen jongeren en ouderen. Tijdens een maaltijd vertellen zij aan elkaar wanneer zij zich op hun gemak voelen in de wijk. Op basis van die gesprekken helpt stichting Netwerk om samen dingen in de wijk aan te pakken en krijgen jongeren meer begeleiding van de jongerenwerkers.

1.Hoorn signaleert dat er moeders met een kind met autistisme vlakbij elkaar in de straat wonen, maar kennen elkaar niet. Uit gesprekken van de moeders blijkt dat zij graag in contact komen met andere moeders voor hulp en advies. 1.Hoorn zorgt voor een ontmoeting zodat zij hun ervaringen kunnen delen en verwijst door als dat nodig is. 

Samenwerkingspartners van 1.Hoorn

GGD Hollands Noorden, Lijn 5, MEE & de Wering, Parlan, GGZ NHN Jeugd, Stichting Netwerk,  Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Triversum, RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland,  WerkSaam Westfriesland, Esdégé Reigersdaal/de Rotonde, Omring.

Print