Bijeenkomst langer thuis wonen op 29 juni

Bijeenkomst langer thuis wonen op 29 juni

16-6-2017

Op 29 juni organiseert het participatieplatform een bijeenkomst in wijkcentrum De Zaagtand. De bijeenkomst gaat over langer wonen en meedoen in uw eigen wijk. Iedereen is welkom om hier bij te zijn. U krijgt informatie over wat de gemeente al doet om meedoen in de buurt mogelijk te maken. Daarnaast kunt u meepraten over wat u, als hulpverlener, buurtgenoot of inwoner, belangrijk vindt.

Langer thuis wonen en meedoen in de wijk

Ziet u uw buurman die licht dementerend is buiten lopen op zoek naar zijn huis? Of komt er een verwarde buurtvrouw in het wijkcentrum langs die mee wil doen aan een activiteit? Woonde u eerste met veel begeleiding en bent u verhuisd naar een huis waar u weer veel zelf doet? Dit soort voorbeelden komen tijdens de bijeenkomst op 29 juni aan bod.
Steeds meer mensen in onze gemeente die zorg en ondersteuning nodig hebben of krijgen, wonen zelfstandig en doen mee in de wijk. Dat vraagt niet alleen iets van de hulpverleners, maar ook van familie, vrienden en de buurt.  Hoe zorgen we dat iedereen zich thuis voelt in de wijk?

Bijeenkomst op 29 juni

Tijdens deze bijeenkomst van het participatieplatform krijgt u meer informatie over  wat de gemeente al doet om dit mogelijk te maken. Ook gaan we graag met u in gesprek over wat u als professional, buurtbewoner of bewoner die zorgt krijgt,  belangrijk vindt. U kunt vertellen wat er voor u nodig is om langer thuis te wonen en mee te doen in de buurt. Daarbij staat de vraag wat we hiervoor kunnen of moeten regelen. 
Na de bijeenkomst staat er een drankje voor u klaar en kunt u met elkaar verder praten. 

Wilt u ook meepraten? 

U bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor een e-mail te sturen naar participatieplatform@hoorn.nl.
De bijeenkomst is op donderdag 29 juni 2017 van 13.30 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur). Adres: wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106, 1624 VW Hoorn.
 

Print