Archeologie

Archeologie

Archeologische dienst
Het bureau Erfgoed is de thuishaven van de archeologische dienst van Hoorn en West-Friesland. Met de omliggende gemeenten is een samenwerkingsverband opgericht: Archeologie West-Friesland (www.archeologiewestfriesland.nl).

Archeologie West-Friesland heeft als wettelijke taken het uitvoeren van gemeentelijk archeologisch beleid en het geven van advies binnen de bestaande regelgeving. 
Daarnaast is het een kennisbank voor archeologie en worden de archeologische gegevens van de afgelopen decennia beheerd. Archeologie West-Friesland beschikt over een volwaardig team van archeologen en technici die alle wettelijke taken kunnen uitvoeren.
Ook wordt archeologisch veldonderzoek gedaan. De gemeente Hoorn, en daarmee de Westfriese gemeenten, beschikken over een opgravingsvergunning. 
 
Opgraving ABC

Waarvoor kunt u bij Archeologie Hoorn terecht?

 • Vragen over archeologie in het algemeen en het archeologisch onderzoek in de gemeenten Hoorn, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec;
 • Vragen over de Wet op de Archeologische Monumentenzorg;
 • Vondstmeldingen. Heeft u iets gevonden waarvan u denkt dat het van archeologisch belang kan zijn: vertel het ons;
 • Acheologische quick scans;
 • Acheologisch bureauonderzoek;
 • Acheologisch programma van eisen;
 • Ale soorten archeologische opgravingen, booronderzoek, met uitzondering van onderzoek onder water;
 • Directievoering over archeologische projecten;
 • Het geven van lezingen over het archeologisch onderzoek in Hoorn en West-Friesland;
 • Aanmelding als stagiair of vrijwilliger; 
 • Publicaties over archeologisch onderzoek in Hoorn en West-Friesland (zie ook www.stiawf.nl). 

Contact met Archeologie Hoorn/Archeologie West-Friesland            Nuttige adressen