Bewonersoverleg Blokker en Zwaag

Bewonersoverleg Blokker en Zwaag

Bewonersoverleg Blokker en Zwaag
Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen / ingekomen stukken.
3. Verslag d.d. 20 februari 2017.
4. Komitee Hoorn helpt Vluchtelingen, helpt wel op een bijzondere wijze: de heer Ron Rote vertelt over het project “TAALMAATJES” waarbij vluchtelingen geholpen worden met de taal en integratie.
5. MAK openlucht theater: de heer Theo van Groningen licht het theaterproject toe waarin de thema’s milieu, natuur, duurzaamheid een rol spelen.
6. In januari 2016 hield de heer Jacques Dekker een presentatie over de start van een project betreffende de voeding en Gezondheid en met name  in de ziekenhuisinstellingen in Noord- Holland Noord.  
 vandaag: presenteert Jacques Dekker de spectaculaire resultaten.
7. Wijkcoördinator, de heer Ron van Marle, deelt u de laatste ontwikkelingen mede – gezien vanuit het gemeentebestuur - betreffende Blokker en/ of Zwaag.
8. Wensen / nog te realiseren zaken/onderwerpen waarover u meer zou willen weten. Dit is het moment om deze naar voren te brengen.
9. Sluiting
+ de aanbieding van een drankje in het voorcafé.

Details

  • Datum: maandag 27 maart 2017
  • Starttijd: 20:00
  • Eindtijd: 22:00
  • Locatie: De Witte Valk Dorpsstraat 175 1689 GB ZWAAG