College van B & W

College van B & W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het is belast met de uitvoering van de besluiten die de gemeenteraad neemt. B en W zijn hierover verantwoording schuldig aan de raad.

College B&W mei 2016

Samenstelling en portefeuilleverdeling van het college

De gemeenteraad benoemt de wethouders. Samen met de burgemeester vormen zij het college van burgemeester en wethouders. 
Wethouders hebben een eigen takenpakket (portefeuille). Zij stemmen niet mee over hun eigen voorstellen.

De wethouders kunnen niet in hun eentje besluiten nemen. Het college doet dat gezamenlijk en is hiervoor verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.