Gemeentelijke organisatie

Gemeentelijke organisatie

Inwoners van de stad kiezen de partij van hun voorkeur en daarmee de gemeenteraad.  Op basis van een politieke formatie wordt elke  vier jaar een college van burgemeester & wethouders samengesteld. In de praktijk van alledag hebben inwoners het meest met ambtenaren te maken, of wel de medewerkers van de gemeente.

In de organisatie is de gemeentesecretaris/algemeen directeur eindverantwoordelijke, ondersteund door een strategisch team en directiestaf. Verder zijn er allerlei bureaus en teams op diverse beleidsterreinen, zoals stadsontwikkeling, zorg en welzijn, dienstverlening, veiligheid, stadsbeheer en interne bedrijfsvoering.

Er wordt steeds meer gewerkt in tijdelijke programma's en projecten; daarin zijn ook steeds vaker partners van de gemeente werkzaam. Verrassend misschien, maar het Westfries Museum maakt ook deel uit van de gemeente.