Voor de pers

Voor de pers

Deze pagina is bestemd als servicepagina voor de media.

De gemeente voert een actief persbeleid. Dat gebeurt via het uitbrengen van persberichten, het organiseren van persgesprekken en het snel en kundig beantwoorden van persvragen. Via deze servicepagina is veel informatie eenvoudig vindbaar.

 

Als u contact zoekt met (bestuurders van) de gemeente: alle contacten met de media verlopen via medewerkers van het bureau Communicatie.