Aangepast Sporten

Aangepast Sporten

Vanaf september 2013 kunnen inwoners van Hoorn bij het gemeentelijk Sportopbouwwerk terecht als zij op zoek zijn naar een passend sportaanbod voor mensen die niet (meer) deel kunnen nemen aan het reguliere sportaanbod. Daarbij kan het gaan om een lichamelijke, verstandelijke, auditieve, visuele beperking of chronische aandoening.
De gemeente Hoorn wil mensen met een beperking de mogelijkheid geven om te sporten en te bewegen. Bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis.
Verder ondersteunen wij de samenwerking en informatievoorziening met andere gemeenten, scholen, instellingen en sportverenigingen om samen de randvoorwaarden te scheppen die nodig zijn om de aangepaste sport, voor de 6 specifieke doelgroepen, te laten opbloeien. 

Net als andere sporters kunnen aangepaste sporters belemmeringen ervaren om een sport te beoefenen. Deze belemmeringen proberen wij zoveel mogelijk weg te nemen. Daarnaast is het Sportopbouwwerk in staat om sportadviezen te geven en zelf activiteiten te initiëren en begeleiden. Samen met het sportbeleid worden verenigingen die vragen hebben op het gebied van aangepast sporten voorzien van een advies.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en het sportaanbod in de regio op de website van Sportservice Noord-Holland: www.aangepastsporten.info.
Voor persoonlijk advies in de regio kunt u contact opnemen met Ageeth Bakker  tel: (0229) 287702, e-mail:
abakker@sportservicewestfriesland.nl.
Voor persoonlijk advies in Hoorn kunt u op donderdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur contact opnemen met Josette Knol, tel: (0229) 252200,  e-mail: j.knol@hoorn.nl.