Algemene informatie

Algemene informatie

Gemeente Hoorn
Team Wonen, Economie en Leisure (WEL)

Het team WEL bestaat uit drie clusters en houdt zich in algemene zin bezig met de beleidsontwikkeling en stimulering van wonen, bedrijvigheid en vrijetijdsbesteding. De dienstverlening richt zich tot burgers, non-profit organisaties en commerciële bedrijven.

Het cluster Leisure beslaat de beleidsvelden Sport, Recreatie, Kunst, Cultuur en Toerisme.
Onder sport valt het ontwikkelen en inrichten van de sportinfrastructuur met  sportvoorzieningen zoals sporthallen, sportverenigingen, buitensportcomplexen en sportveldjes. Naast de fysieke voorzieningen is het initiëren en stimuleren van sportactiviteiten en bewegingsonderwijs noodzakelijk om mensen in beweging te krijgen en te houden.