Grote Waal Fit

Grote Waal Fit

In de Grote Waal is er het beweegprogramma Grote Waal Fit. Het is een project om mensen in de leeftijd van 55 tot 75 jaar fit te houden en maken. Er zijn verschillende beweeg- en ontspanningsactiviteiten die ze kunnen volgen.

Grote Waal Fit is een samenwerkingsproject van de sportverenigingen uit de Grote Waal, Stichting Netwerk, huisartspraktijk Grote Waal, Fysiopraktijk Boekestein. Het Sportopbouwwerk van de gemeente Hoorn coördineert het project.

Inschrijven

Klik op een van de onderstaande projecten/activiteiten om u in te schrijven. Download het formulier, sla het formulier op uw computer op en verstuur het vervolgens per e-mail naar sportopbouwwerk@hoorn.nl. Of per post naar Sportopbouwwerk gemeente Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn.