Allochtone vrouwen/meisjes

Allochtone vrouwen/meisjes

Voor de allochtone vrouwen/meisjes heeft het Sportopbouwwerk enkele jaren geleden een Multi Culti doelgroep opgericht. De groep bestond uit 7 organisaties. Door het wegvallen van bezuinigen en het uiteenvallen van sommige zelforganisaties is deze groep uit elkaar gevallen. Per zelforganisatie of stichting organiseren de diverse organisaties nog wel activiteiten, maar deze zijn bij het Sportopbouwwerk niet of onvoldoende bekend.

Het Sportopbouwwerk werkt nog steeds vraaggericht. Als er een specifieke vraag komt, dan proberen wij samen met de aanvrager op zoek te gaan naar een creatieve oplossing.

Enkele projecten die de afgelopen jaren succesvol zijn opgezet:

  • Fitness voor allochtone vrouwen
  • Voetbal voor Somalische jongeren
  • Badminton voor vietnamezen
  • Voleybal voor Polen
  • Opzetten van de projectgroep Multi Culti
  • Organisatie van Multi Culti dag
Print