Aangepast sporten

Aangepast sporten

Vanaf september 2013 kunnen inwoners van Hoorn bij het gemeentelijk Sportopbouwwerk terecht als zij op zoek zijn naar een passend sportaanbod voor mensen die niet (meer) deel kunnen nemen aan het reguliere sportaanbod.

Voor wie is het aangepast sportaanbod?

Aangepast sporten is er voor iedereen met een beperking, waarbij het kan gaan om een:

Lichamelijke beperking lichamelijke beperking
o.a. motorische beperking, amputatie, spasme,
al dan niet afhankelijk van een rolstoel
Verstandelijke beperking verstandelijke beperking
o.a. op het niveau van ZMLK, Syndroom van Down
Auditieve beperking auditieve beperking
doof of slechthorend
Visuele beperking visuele beperking
blind of slechtziend
Chronische aandoening chronische aandoening
o.a. reuma, whiplash, CARA, (ex-)hartpatiënten
Autisme autisme 
voor mensen met een autismespectrumstoornis

Ook mensen met een combinatie van bovengenoemde beperkingen behoren tot de doelgroep voor het aangepast sporten. Daarnaast iedereen die afhankelijk is van het aangepast sportaanbod.

Wat doet de gemeente?

De gemeente Hoorn wil mensen met een beperking de mogelijkheid geven om te sporten en te bewegen. Bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis. Verder ondersteunen wij de samenwerking en informatievoorziening met andere gemeenten, scholen, instellingen en sportverenigingen om samen de randvoorwaarden te scheppen die nodig zijn om de aangepaste sporten, voor de 6 specifieke doelgroepen, te laten opbloeien.

Net als andere sporters kunnen aangepaste sporters belemmeringen ervaren om een sport te beoefenen. Deze belemmeringen proberen wij zoveel mogelijk weg te nemen. Daarnaast is het Sportopbouwwerk in staat om sportadviezen te geven en zelf activiteiten te initiëren en begeleiden. Samen met het sportbeleid worden verenigingen die vragen hebben op het gebied van aangepast sporten voorzien van een advies.

Meer informatie

Hoorn

Kijk voor meer informatie en het sportaanbod in Hoorn onder de button 'sportaanbod Hoorn'. Voor persoonlijk advies in Hoorn kunt u op donderdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur contact opnemen met Josette Knol, tel: (0229) 252200,  e-mail: j.knol@hoorn.nl.

Regionaal

Kijk voor meer informatie en het sportaanbod in de regio op de website van Sportservice Noord-Holland: www.aangepastsporten.info. Voor persoonlijk advies in de regio kunt u contact opnemen met Ageeth Bakker  tel: (0229) 287702, e-mail: abakker@sportservicewestfriesland.nl.

Print