Ouderen

Ouderen

Veel ouderen en vooral ouderen van hoge leeftijd bewegen onvoldoende. Het percentage ouderen, dat aan fitness deelneemt is erg laag. Met name fitness activiteiten kunnen goed worden ingezet om de conditie en de kracht van ouderen op peil te houden. Ouderen gaan voor tal van klachten naar de huisarts, hetgeen tot veel medicatiegebruik leidt. Meer bewegen in de vorm van fitness zou een belangrijke preventieve werking kunnen hebben bij het voorkomen van aandoeningen, zoals het tegengaan van obstipatie.

Grote Waal Fit

Fitness voor Ouderen

Sinds 1 januari 2000 heeft de Gemeente Hoorn, mede dankzij de breedtesportsubsidie van VWS,  het sportstimuleringsprojecten 'Fitness voor Ouderen' (FVO) opgezet. In vier woonzorgcentra in Hoorn worden fitness en vaardigheidstrainingen gegeven. Dit project is toegankelijk voor bewoners en leeftijdsgenoten uit de buurt vanaf 70 jaar.

HALM

Het Sportopbouwwerk van de Gemeente Hoorn biedt u de unieke mogelijkheid om gedurende een periode van anderhalf jaar deel te nemen aan het HALM-project. HALM staat voor ‘Hoorns Actief Leef Model’ en is speciaal bestemd voor mensen van 60 t/m 75 jaar die niet (meer) sportief actief zijn. Het project wordt ondersteund door stichting Netwerk, stichting De Wering en stichting Ouderenraad. Wilt u meer gaan bewegen, maar is dit tot op heden nog niet gelukt, dan is dit uw kans! 

Triatlon

Ouderen en mensen met diabetes kunnen jaarlijks meedoen aan een recreatieve triatlon. De triatlon bestaat uit drie onderdelen: 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer wandelen. De triatlon is geen wedstrijd, er wordt geen tijd opgenomen. Meedoen is belangrijker dan presteren.

Voor meer informatie over de projecten ‘Fitness voor Ouderen’, ‘HALM' en de 'Triatlon' kunt u aan de linkerkant van het scherm klikken.


 
 

Print