Cruyff Court

Cruyff Court

Cruyff activiteiten

Door de Cruyff Courts krijgen kinderen uit de buurt een veilige plek om te sporten en spelen en worden ze gestimuleerd om buiten te spelen.

Een Cruyff Court is een moderne invulling van het aloude trapveldje dat vroeger te vinden was in veel buurten en wijken, maar dat door de jaren heen vaak is opgeofferd voor verstedelijking en uitbreiding. Met de Cruyff Courts wordt de functie die dat oude trapveldje had, weer terug in de wijk gebracht.

De kinderen uit de buurt krijgen een goede, veilige plek om te sporten en biedt ze de gelegenheid om buiten te spelen. Het is een ontmoetingsplek, een plek waar thema’s als respect  voor elkaar, gezondheid, integratie, ontwikkeling en samen spelen centraal staan. Die thema’s worden vormgegeven door de 14 regels van Johan Cruijff. Zij zijn terug te vinden op elk Cruyff Court ter wereld.

Een Cruyff Court heeft ook een sociale functie; het brengt kinderen samen door activiteiten op het Court. Dit probeert de Cruyff Foundation ook te intensiveren door samenwerkingen met de buurt, overheid, corporaties, scholen, sport- en voetbalverenigingen en het lokale bedrijfsleven.

Cruyff Court Hoorn

De gemeente Hoorn beschikt over vier Cruyff Courts, verspreid over verschillende wijken van Hoorn.  

  • Cruyff Court Grote Waal, Het Gangwerk
  • Cruyff Court Kersenboogerd, Nachtegaal
  • Cruyff Court Risdam Noord, Klaproos/Hoefblad
  • Cruyff Court Bangert en Oosterpolder, middenberm De Strip

Spelregels

Het veld is er voor de jeugd. Om ervan te kunnen blijven genieten moeten zij zich houden aan de volgende regels:

  • Houd rekening met de buren, veroorzaak geen overlast
  • Om 22:00 uur (tien uur 's avonds) stoppen met voetballen
  • Laat geen kauwgom, etenswaren en andere rommel achter
  • Gun elkaar de ruimte en spreek elkaar aan bij slecht gedrag
  • Drugs, alcohol en sport gaan niet samen
  • Iets te melden? Bel 0229 252200 of ga naar hoorn.nl/melding.

Activiteiten

Het Sportopbouwwerk organiseert jaarlijks diverse activiteiten op en rondom het Cruyff Court, waaronder de Cruyff Courts 6 vs 6 en het Community Program.

Cruyff Court aanvragen?

Lees op deze pagina meer over het aanvragen van een Cruyff Court.

Print