WMO/Diabetes in Beweging

WMO/Diabetes in Beweging


Algemeen

In het najaar van 2015 is het Sportopbouwwerk van de gemeente Hoorn in samenwerking met diverse partners gestart met twee verschillende projecten. Het project Diabetes in Beweging en het project WMO in Beweging. Bij beide projecten stond het werken aan de gezondheid door kennismaking met bewegen en de kennismaking met andere lotgenoten centraal.

Evaluatie WMO en Diabetes in Beweging

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat de deelnemers enthousiast zijn en graag willen blijven bewegen. Omdat de groepen vaak erg klein zijn en we de activiteiten toch willen continueren hebben we besloten om WMO en Diabetes in beweging samen te voegen onder de naam WMO/Diabetes in Beweging. Wij hopen dat de cursussen op deze manier iets beter gevuld zijn en er dus geen reden is om cursussen te moeten afzeggen.

Voor wie?

Het project WMO/Diabetes in Beweging is voor mensen die gebruik maken van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), mensen met diabetes type 2 en in zijn algemeenheid voor chronisch zieken. Ook als u niet heeft deelgenomen aan het kennismakingsprogramma, bent u van harte welkom. Bent u niet in staat om zelfstandig deel te nemen, dan kunt u uw mantelzorger ook meenemen.

Vervolgprogramma

Vanaf 1 februari 2016 start het vervolgprogramma. Het programma bestaat uit wekelijkse activiteiten en beweeg– en ontspanningscursussen van 6 weken. Als wekelijkse activiteiten kunt u deelnemen aan fitness, sport- en beweeginstuif, zwemmen (nieuw!), kaarten maken en een spelletjesmiddag. Het cursus aanbod bestaat uit yoga op de stoel, weerbaarheidstraining, tafeltennis, nordic walking, aqua op maat, dynamic tennis en bewegen met tennis, salsa latin solo, sportief wandelen, body awareness, tai chi (tao qi gong), zangkoor de optimisten, samen koken, de geschiedenis Hoorn en West-Friesland, koersbal en fifty-fit. De cursussen zijn ingedeeld in cursusperioden.

Voor een totaaloverzicht van het aanbod, kunt u in de linkerkant van het scherm op de bullet 'weekactiviteiten' of 'cursussen' klikken.

Kosten

Dankzij de financiële inzet vanuit het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen en een extra bijdrage voor het project WMO in Beweging vanuit de gemeente Hoorn, kunt u tegen een gereduceerd tarief sporten.

Wekelijkse activiteiten

U koopt een strippenkaart van 5 strippen voor € 10,- of 15 strippen voor € 25,-. U kunt wekelijks deelnemen aan fitness, instuif, zwemmen, kaarten maken of spelletjes spelen. Per activiteit staat aangegeven hoeveel strippen er moeten worden betaald.

Cursus van 6 weken

U betaald € 15,- of € 25,- (staat per cursus aangegeven) voor een cursus van 6 weken. U krijgt een deelnemerskaart, waarmee u wekelijks aan de cursus kan deelnemen. Vb.  Jan schrijft zich in voor Yoga op de stoel in periode 1, maar hij wil ook graag tafeltennissen in periode 1. Hij betaalt dan € 40,- (€25,- voor Yoga + € 15,- voor Tafeltennis).

Hoe kan ik deelnemen


Deelnemen aan een weekactiviteit

Voor de weekactiviteiten kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier ‘weekactiviteiten’ op deze website, onder het kopje 'inschrijven'.  Er is een formulier voor de beweegactiviteiten en voor de ontspanningsactiviteiten. De eerste vier data staan weergegeven, zodat wij enigszins een inschatting kunnen maken hoeveel deelnemers we kunnen verwachten. Na deze vier weken kunt u natuurlijk nog steeds deelnemen en kunt u zich bij aanvang van de activiteit melden.

Deelnemen aan een cursus

Wilt u ook graag deelnemen aan 1 of meerdere beweeg– en/of ontspanningscursussen van het vervolgprogramma? Maak dan gebruik van het inschrijfformulier 'cursussen' op deze website, onder het kopje 'inschrijven'. Omdat wij niet van u kunnen verwachten dat u uw planning voor volgend jaar al weet, hebben we een inschrijfformulier per periode toegevoegd. Deze perioden worden verderop nader toegelicht. Op elk inschrijfformulier staat een uiterlijke inschrijfdatum. Indien u zich heeft ingeschreven voor een cursus, dan ontvangt u  +/- 2 weken voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief. Bij onvoldoende inschrijvingen gaat de cursus niet door! Kunt u toch niet meedoen aan een activiteit, geef dit dan aan ons door, telefonisch: 0229-252200 of per mail: sportopbouwwerk@hoorn.nl.

Meer informatie

Alle informatie over het project WMO/Diabetes in Beweging kunt u ook terugvinden in het Programmaboekje 2016-2017. Deze kunt u via deze website downloaden of aanvragen door een mail te sturen naar sportopbouwwerk@hoorn.nl. Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden.