Jeugdsportfonds West-Friesland

Jeugdsportfonds West-Friesland

Ieder kind moet kunnen sporten

Om te kunnen sporten hebben lang niet alle kinderen in Nederland gelijke kansen. Dat kan aan van alles liggen, maar nooit aan de kinderen zelf. Die kunnen er niets aan doen. Als het over sporten gaat, geeft het Jeugdsportfonds juist die kinderen een extra kans. Een kans die ze anders niet zouden krijgen, omdat bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging niet kan worden betaald. Meestal is een leraar op school, de huisarts of een hulpverlener daarvan wel op de hoogte. Via het Jeugdsportfonds is daar dan echt iets aan te doen. Als intermediair kan zo iemand voor het kind hulp vragen bij de consulent van het lokale Jeugdsportfonds, zodat ervoor gezorgd kan worden dat bijvoorbeeld het lidmaatschapsgeld en de eerste sportattributen door het Jeugdsportfonds aan de sportvereniging worden betaald.

Jeugdsportfonds West-Friesland

Sinds februari 2008 bestaat ook het Jeugdsportfonds West-Friesland officieel. Bij Jeugdsportfonds West-Friesland kunnen aanvragen worden ingediend voor kinderen woonachtig in de regio. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, huisarts of hulpverlener. Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen.

Maximumbedrag

Voor contributie en sportmateriaal gezamenlijk geldt dat per kind per jaar een maximumbedrag van € 225,- aangevraagd kan worden. Voor kinderen die topsport bedrijven of een beperking hebben en uit een minder draagkrachtig gezin komen is een extra toelage beschikbaar.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Aanvragen gaat via die website www.jeugdsportfonds.nl  het aanvragen gaat in twee stappen:

  1. Eerst maakt u zich bekend als intermediair ter verificatie. Dit om te voorkomen dat ouders of verzorgers een aanvraag indienen.
  2. Na verificatie ontvangt u per e-mail een formulier voor de aanvraag voor het kind.

Voor het aanvragen heeft u de volgende gegevens nodig:

  • gegevens kind
  • gegevens sportclub, waaronder rekeningnummer en contributiebedrag
  • gegevens benodigde sportmaterialen

Meer informatie

Voor meer informatie over het Jeugdsportfonds of het indienen van een aanvraag verwijzen wij u naar www.jeugdsportfonds.nl.