Zorg en welzijn

Zorg en welzijn

De gemeente Hoorn heeft vele taken op het gebied van zorg en welzijn. Die vallen voornamelijk onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo en de Jeugdwet. Daarnaast voorziet de gemeente in nog andere zorg- en welzijnsbehoeften van de inwoners, zoals het welzijnswerk, kinderopvang, peuterspeelzalen en dierenwelzijn.  

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (de Wmo) en de Jeugdwet. De Wmo regelt dat mensen met een beperking de hulp en voorzieningen krijgen zie ze nodig hebben. Dit zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk mee kan doen aan de maatschappij en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De Wmo ondersteunt bovendien vrijwilligers en mantelzorgers.

De jeugdtaken die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen:

  • jeugdhulpverlening uitgevoerd door lokale instellingen en zorgaanbieders;
  • specialistische hulp zoals Jeugd-GGZ, zorg voor jongeren met een beperking (zoals jongeren met een licht verstandelijke beperking, autisme of een niet aangeboren hersenletsel);
  • gesloten jeugdzorg (bij ernstige opgroei- en opvoedproblemen);
  • de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.