Werk en inkomen

Werk en inkomen

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Het doel van deze wet is meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden. De Participatiewet is een bundeling van drie regelingen: de Wwb (Wet werk en bijstand), Wajong (gedeeltelijk) en Wsw (Wet Sociale Werkvoorziening).

Over WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. WerkSaam is een samenvoeging van de 7 Westfriese gemeenten (Sociale Zaken) en leerwerkbedrijf Op/maat en voert sinds 1 januari 2015 de Participatiewet uit.

WerkSaam Westfriesland is een maatschappelijk betrokken dienstverlener op het gebied van arbeid. Zij doen dit voor werkzoekenden in Westfriesland en werkgevers in Westfriesland. Ze helpen werkgevers bij de invulling van hun arbeidsbehoefte op een manier die hen het beste past. Of het nu gaat om Werving & Selectie, detacheren, personeelsadvies of aangenomen (repeterend) werk, samen bepalen we de beste oplossing.

WerkSaam Westfriesland

Voor meer informatie: WerkSaam Westfriesland

Mee laten doen in de maatschappij

De doelstelling van de Participatiewet is om iedereen met arbeidsvermogen toe te leiden naar werk, bij voorkeur regulier werk. Het stelt ons in staat meer mensen te laten meedoen in de maatschappij, budgetten gerichter en effectiever in te zetten en kosten te besparen. Wie (nog) niet kan werken, kan meedoen naar vermogen (participatie). Dit kan ook zijn in een beschutte werkomgeving.

Meer informatie voor vroegtijdig schoolverlaters vindt u hier.

Achtergrondinformatie over de Participatiewet vindt u hier.