Veilig thuis

Veilig thuis

Veilig thuis (AMHK)

Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zijn per 1 januari 2015 samen. De nieuwe naam is 'Veilig Thuis'.

www.vooreenveiligthuis.nl

Geweld stopt niet vanzelf

Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen doen. Of het nu om uzelf gaat of om iemand anders. Of u het zeker weet of al een tijdje rondloopt met een naar onderbuikgevoel. Veilig Thuis is de eerste stap naar hulp en advies. Want het geweld houdt niet op. Niet vanzelf. 

Wat doet Veilig Thuis?

  • Veilig Thuis gaat over kinderen en volwassenendie hulp nodig hebben. Omdat ze niet in harmonie met elkaar leven. Omdat ze er niet op eigen kracht uitkomen.
  • Veilig Thuis doorbreekt situaties. Zet kwetsbare processen in beweging en stuurt ze aan. Dat vraagt om zorgvuldig handelen.
  • Veilig Thuis zet zich in voor een plek die geborgen en vertrouwd zou moeten zijn, maar dat nu even niet is. Er moet iets veranderen.
  • Veilig Thuis biedt perspectief op een verbeterende situatie. Door op een toegankelijke en laagdrempelige manier openingen te creëren waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zónder elkaar.

Contact

Praten met iemand van Veilig Thuis? Bel 0800 2000.

Meer informatie: www.vooreenveiligthuis.nl