Duurzaam inkopen en social return

Duurzaam inkopen en social return

Duurzaam Inkopen

De gemeente Hoorn streeft ernaar om zoveel mogelijk duurzaam in te kopen. Op 13 augustus 2012 heeft de gemeente Hoorn hiervoor het Manifest Duurzaam Inkopen ondertekend.

Social return on investment (SROI)

Bij SROI maakt de gemeente gebruik van haar positie als opdrachtgever om werkgevers te bewegen uitkeringsgerechtigden en/ of leerlingen in te schakelen bij het uitvoeren van overheidsopdrachten.

Klik u op deze flyer voor meer informatie over de toepassing van SROI bij aanbestedingen.