Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden

VNG Model inkoop voorwaarden

Op 15 juli 2016 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de VNG Algemene Inkoopvoorwaarden regio Noord-Holland Noord vastgesteld. Dit zijn de VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten inclusief een addendum opgesteld door én voor gemeenten uit de regio Noord-Holland-Noord.

GIBIT 2016 gemeente Hoorn

Op 19 januari 2017heeft de directie de Gemeentelijke inkoopvoorwaarde bij IT vastgesteld. De voorwaarden hebben als officiële benaming GIBIT 2016. Dit zijn ICT inkoopvoorwaarden opgesteld door de KING in opdracht van de VNG. 

Aanbestedingsreglement voor werken

Voor werken gebruikt de gemeente Hoorn het AanbestedingsReglement Werken 2012. 

Vorige versies van de inkoopvoorwaarden