Wat kopen wij in?

Wat kopen wij in?

Aanbestedingen 2016

De gemeente Hoorn is van plan om de volgende werken, leveringen of diensten in te kopen:

 • WMO
 • Jeugdzorg
 • Exploitatie Zwembad de Waterhoorn en kunstijsbaan de Westfries
 • Inhuur directievoerder/werkvoorbereiding elektrische installaties
 • Asfaltwerken
 • Herinrichting omgeving Sterflats
 • Kantoormeubilair
 • Onderhoud kunstwerken
 • Renovatie loopnivo's Grote Waal
 • Handmatig reinigen kolken
 • Renovatie kademuur Nieuwlandgracht
 • Woonrijp maken woonwagencentrum Bobeldijkerweg
 • Renovatie Rugbyveld
 • Doelgroepenvervoer
 • Software doelgroepenvervoer
 • Microsoftlicenties
 • Hardware ICT

Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen.

Voor alle nationale en EU-aanbestedingen van de gemeente Hoorn verwijzen wij u naar TenderNed.