Economisch beleid

Economisch beleid

Hoorn maakt voor ondernemers ruimte op de bedrijvententerreinen, in de binnenstad en de havens. In de binnenstad is het de bedoeling om een gezond evenwicht tussen de cultuur-historische rijkdom en een prettig economisch klimaat te handhaven.

De historie van de binnenstad, gekoppeld aan de ligging aan het water, is een kernkwaliteit van Hoorn. Het Havenplan omvat een aantal projecten die de kwaliteit voor de toekomst moeten veiligstellen.
De horeca is niet weg te denken in Hoorn, zeker niet in het centrum en rond de havens. De gemeente heeft een vestigingsbeleid vastgesteld, met richtlijnen voor onder meer terrassen. Het streven is het aantal regels waaraan de horeca zich moet houden te verkleinen.

Direct naar

Gerelateerde informatie