Ondernemersplein.nl

Ondernemersplein.nl

Op Ondernemersplein.nl vinden ondernemers alle informatie van de (semi-)overheid over ondernemen.

Bijvoorbeeld over personeel, innoveren, exporteren, belastingen, management en investeren. De website leidt ondernemers eenvoudig en snel naar tips, regels, checklists, video’s, webinars, formulieren, cijfers en berichten van (semi-)overheidsorganisaties, zoals Kamer van Koophandel, Belastingdienst, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Antwoord voor Bedrijven, RDW en Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee voorkomt het Ondernemersplein onnodig zoeken, omdat ondernemers voortaan vanuit één centraal punt de juiste informatie kunnen vinden. Dit geeft overzicht en bespaart tijd.