Ondernemersverenigingen

Ondernemersverenigingen

Binnen Hoorn zijn verschillende ondernemersverenigingen actief. De binnenstad, de wijkwinkelcentra en bedrijventerreinen hebben elk hun eigen ondernemersvereniging. Bijna allen zijn weer vertegenwoordigd in de overkoepelende organisatie: De Hoornse Ondernemers Federatie. Hieronder vindt u de verschillende ondernemersverenigingen die in Hoorn actief zijn. Ook regionaal getinte verenigingen zijn aan de lijst toegevoegd.

Lokale ondernemersverenigingen

Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC)
De Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC) is een ondernemersvereniging met als doelstelling de collectieve (en eventueel individuele) belangen van de leden te behartigen bij de gemeentelijke en provinciale overheid, de Kamer van Koophandel en werkgeversorganisaties. De HOC richt zich met name op activiteiten op bedrijventerreinen en kantoorlocaties.
Secretaris: mevrouw C. Jonker
Uitvoerend secretariaat: E. Loomans
Bezoekadres:
Oude Veiling 4
1689 AA Zwaag
Postadres: Postbus 226
1620 AE Hoorn
Website: www.hochoorn.nl
E-mail:  info@hochoorn.nl

Hoornse Ondernemers Federatie (HOF)
Dit is de koepel van (bijna) alle ondernemersverenigingen in Hoorn.
Secretaris: E. Walburg
Lambert Meliszweg 16
1622 AA Hoorn
E-mail: e.walburg@quicknet.nl

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Hoorn
De branche organisatie voor het horecabedrijf.
Website: https://www.khn.nl/hoorn
E-mail: hoorn@khn.nl
Consulent: Aline Horlings
E-mail: a.horlings@khn.nl

Ondernemers Stad Hoorn (OSH)
De vereniging 'Ondernemers Stad Hoorn (OSH), behartigt de belangen van ondernemers en pandeigenaren in de Hoornse Binnenstad. Op basis van geëngageerd ondernemerschap en vanwege het economisch belang van haar leden buigt OSH zich over zeer specifieke onderwerpen.
Voorzitter: dhr. R. van Drongelen
Secretaris: E Sinnige
Veemarkt 31
1621 JC Hoorn
Website: www.oshhoorn.nl
E-mail: edwin@oshhoorn.nl

Stichting Binnenstadsmanagement Hoorn
Het BSM is het uitvoeringsbureau van de bovenstaande vereniging OSH.
Bureaucoordinator: Edith Hartog
Rikkert 4 - 6
1619 AR Andijk
Website: www.mooihoorn.nl
E-mail: info@mooihoorn.nl

Winkeliersvereniging "De Hoornse Straatjes"
Lange Kerkstraat 18
1621 EG Hoorn
Website: www.dehoornsestraatjes.nl
E-mail: info@dehoornsestraatjes.nl

Ondernemersvereniging Zwaag
Voorzitter: K. Bekker
Secretariaat: Hoogewoud 31
1689 BD Zwaag
E-mail: zwaagseondernemersvereniging@kpnmail.nl

Ondernemersvereniging De Huesmolen
Secretaris: I. ten Cate
E-mail: i.ten.cate@quicknet.nl

Ondernemersvereniging De Kersenboogerd
Voorzitter: S. de Wit
Betje Wolffplein 109
1628 NK Hoorn 

Ondernemersvereniging Winkelcentrum Korenbloem
Voorzitter: A. Blauwboer
Korenbloem 82/83
1689 RZ Zwaag
E-mail: a.p.blaauboer@planet.nl

Regionale ondernemersverenigingen

Naast bovenstaande organisaties hebben de ondernemers zich ook verenigd in regionaal of landelijk opererende koepels, dan wel organisaties. Hieronder vindt u een selecties van de (belangrijkste) ondernemers organisaties.

Westfriese Bedrijvengroep (WBG)
De Westfriese Bedrijvengroep is een regionale vereniging, die de sociaaleconomische belangen behartigt van het bedrijfsleven in heel West-Friesland. Als spreekbuis namens een kleine 800 bedrijven en aanspreekpunt voor hogere overheden en instanties werkt de vereniging samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, de Kamer van Koophandel, de Provincie Noord-Holland, de Hollandse Werkgevers Vereniging, Halter in Balans en brancheorganisaties als VNO-NCW, WLTO, Bouwend Nederland en Ondernemers Organisatie voor de Logistiek (EVO).
Voorzitter: H. Huibers
Adres: Postbus 30
1620 AA Hoorn
Website: www.westfriesebedrijvengroep.nl
E-mail:  info@westfriesebedrijvengroep.nl

Kamer van Koophandel Noordwest-Holland
De Kamer van Koophandel heeft drie belangrijke taken: voorlichting geven aan (startende) ondernemers, registratie in het handelsregister en het stimuleren van de regionale economie.
Adres: Postbus 68
1800 AB Alkmaar
Website: www.kvk.nl
E-mail:  info@alkmaar.kvk.nl

MKB
Vertegenwoordigt 150 brancheorganisaties en 600 ondernemersverenigingen en regioleden, samen goed voor ruim 186.000 bedrijven.
Postadres: MKB Noordwest-Holland
De Ruyterkade 5
1013 AA Amsterdam
Website: www.mkb.nl
Regiomanager: Harry Lamers
E-mail:  lamers@noordhollandmkb.nl

Raad Nederlandse Detailhandel
De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is de centrale onafhankelijke werkgeversorganisatie van de detailhandel. De RND kent als koepelorganisatie een zogenaamd 'getrapt' lidmaatschap. De detailhandelsondernemingen zijn lid van brancheverenigingen, die op hun beurt lid zijn van de RND. Met de aangesloten brancheverenigingen vertegenwoordigt de RND het overgrote deel van de winkelbedrijven en daarmee een belangrijk deel van de detailhandel in Nederland.
Postadres: Postbus 182
2266 JZ Leidschendam
Website: www.rndweb.nl
E-mail:  info@rndweb.nl

VNO-NCW
VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. VNO-NCW is een lobbyorganisatie die zich sterk maakt voor een goed ondernemings- en investeringsklimaat en de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven behartigt op zowel nationaal als internationaal niveau.
Postadres: Postbus 93073
2509 AB Den Haag
Website: www.vno-ncwwest.nl
Secretaris: Manue Azoulay
E-mail:  azoulay@vno-ncwwest.nl
Telefoon: 070-3490825