Vergunningen voor ondernemers

Vergunningen voor ondernemers

Ondernemers kunnen hun voordeel doen met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met de zogenaamde omgevingsvergunning kunt u zo'n 25 vergunningen die met bouwen te maken hebben, in één keer aanvragen. Dat scheelt tijd en kosten. De digitale belastingbalie van de gemeente zorgt ervoor dat ondernemers een aantal financiële zaken via hun computer kunnen regelen. Dat zal in de toekomst alleen nog maar meer worden.