Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Beschrijving

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)


In de Wet publieke gezondheid staat dat de gemeente de gezondheid van burgers moet bevorderen en beschermen. De uitvoering van deze taak ligt bij de GGD Hollands Noorden. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van Noord-Holland Noord door:

  • gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden
  • te beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting
  • individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten, inwoners en andere partijen in de gezondheidszorg te bevorderen

 

 

Vraag en antwoord

Wanneer kom ik in aanraking met de GGD?


De kans is groot dat u zelf regelmatig contact heeft gehad met de GGD. Bekend zijn vaak de consultatiebureaus, de jeugdarts op school, de soa-poli of vaccinaties bij een verre reis. Ook om ouders te ondersteunen bij hun opvoedtaak is de GGD er.

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op de website van de GGD Hollands Noorden.


 

Aanvragen

Aanvraag

Voor aanvraag van epidemiologie, gezondheidsopvoeding of jeugdgezondheidszorg kunt u terecht bij de GGD Hollands Noorden, telefoon 088 0100 500. Voor een aanvraag van gedwongen opname kunt u terecht bij afdeling Welzijn, telefoon 0229 252647.