Hondenbelasting

Hondenbelasting

Beschrijving

Wanneer moet ik hondenbelasting betalen?

Als u als inwoner van de gemeente één of meerdere honden bezit, moet u hierover hondenbelasting betalen.

Hoe moet ik mijn hond aangeven/afmelden?

Komt er in de loop van het jaar een hond bij of gaat er een hond weg dan moet u dit binnen twee weken aan de gemeente doorgeven. Bij overlijden moet u ook een bewijs van dierenarts of crematorium meesturen. 

Waar wordt de hondenbelasting aan besteed?

Hondenbelasting is een algemene belasting en wordt onder andere besteed aan:

  • losloopveldjes
  • uitlaatroutes
  • bebording waar wel en geen honden mogen lopen
  • schoonhouden van straten en grasvelden
  • voorlichting over honden uitlaat gedrag

Waar mogen honden loslopen? (PDF met plattegrond)

Vraag en antwoord

Kan ik kwijtschelding krijgen voor hondenbelasting?

Voor hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding krijgen.

Kan ik geld terug krijgen?

Wanneer in de loop van het jaar een hond weggaat en er komt geen nieuwe hond, dan heeft u recht op gedeeltelijke teruggave van de betaalde belasting.

Is er controle op het betalen van hondenbelasting?

Ja, de gemeente Hoorn controleert of alle honden zijn aangemeld voor hondenbelasting. Wie een hond heeft, moet hondenbelasting betalen. Hondeneigenaren wordt dan ook gevraagd aangifte van hun hond(en) te doen bij de gemeente. Aangezien niet iedereen aangifte doet, worden periodieke controles uitgevoerd op het bezit van honden. De controleurs bellen bij iedereen aan om te vragen of u één of meer honden heeft. Ook wanneer u al als houder van een hond bij ons bekend staat, kunt u bezoek verwachten. Daarmee controleren wij of uw gegevens nog juist zijn.

De controle is van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 20.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur. Woningen waar niemand thuis is, bezoekt de controleur later of er wordt een informatiebrief met aangifteformulier achtergelaten. De controleurs zijn in het bezit van een door de gemeente Hoorn afgegeven legitimatiebewijs.

Moet ik de deur open doen wanneer er controleurs komen?

U bent niet verplicht om open te doen en de controleurs komen ook niet binnen. Doet u niet open, of geeft u geen antwoord, of zegt u dat het een logeerhond is zonder de gegevens van de eigenaar te geven, dan krijgt u een aangifteformulier opgestuurd. Reageert u niet bijtijds op het aangifteformulier (met een aangifte, of de boodschap dat u geen hond heeft), volgt er een herinnering, met daarin ook de mededeling dat u een boete riskeert (hondenbelasting voor 1 hond).

Waarom is er geen kattenbelasting?

Het antwoord is juridisch van aard: in de gemeentewet staat alleen de mogelijkheid om belasting te heffen op honden en niet op 'huisdieren'. De gemeente kan dus alleen hondenbelasting heffen. Kattenbelasting is niet in de gemeentewet opgenomen. De basis ontbreekt om de kattenbelasting wel in te voeren.

 
Gemeentewet
Artikel 226 - Wetgeving
 

1. Ter zake van het houden van een hond kan van de houder een hondenbelasting worden geheven.

2. De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

3. Voor de toepassing van het eerste lid wordt het houden van een hond door een lid van een huishouden aangemerkt als het houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

De gemeenteraad kan de gemeentewet niet aanpassen, maar wel besluiten geen hondenbelasting te heffen. Die keuze is in Hoorn niet gemaakt.

Kosten

Tarieven

De tarieven voor 2016 (voor een heel jaar)  zijn:

  • voor de eerste hond € 66,51
  • voor de tweede hond € 101,49 
  • voor elke volgende hond € 133,03 
  • voor een kennel € 403,37

Wanneer u er in de loop van het jaar een hond bijkrijgt moet u belasting betalen over de resterende hele maanden van het jaar.
Wanneer een hond weggaat hoeft u geen belasting te betalen over de resterende hele maanden van het jaar.

Aanvragen

Hoe moet ik mijn hond aangeven/afmelden?

Komt er in de loop van het jaar een hond bij of gaat er een hond weg dan moet u dit binnen twee weken aan de gemeente doorgeven. Bij overlijden moet u ook een bewijs van dierenarts of crematorium meesturen.

Ik wil hiervoor een afspraak maken (deze link wordt in een nieuw venster geopend)