Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligersverzekering

Beschrijving

Wat is een vrijwilligersverzekering?

De gemeente Hoorn heeft een uitgebreide ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor vrijwilligers. Deze verzekering wordt ook wel een vrijwilligersverzekering genoemd. De verzekering biedt inwoners van de gemeente Hoorn bescherming tijdens de uitvoering van vrijwilligerswerkzaamheden.

Heeft u als vrijwilliger schade geleden?

Ga eerst na of de schade vergoed wordt door één van uw eigen verzekeringen of de verzekeringen van de vrijwilligersorganisatie. Als de eigen verzekeraars niet uitkeren dan kunt u een beroep doen op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Wij verzoeken u om schades bij de gemeente te melden door het schadeformulier in te vullen en deze toe te sturen aan gemeente@hoorn.nl.

De gemeente stuurt uw schademelding vervolgens door aan de verzekeraar. De verzekeraar neemt direct met u contact op bij de afhandeling van de schade. Dit zonder tussenkomst van de gemeente. Mocht u ontevreden zijn over de afhandeling door de verzekeraar, dan verzoeken wij u dat bij ons kenbaar te maken via gemeente@hoorn.nl.

Voorwaarden

Voor wie is de vrijwilligersverzekering?

De vrijwilligersverzekeringing is afgesloten voor alle inwoners van Hoorn. De verzekering biedt bescherming aan inwoners tijdens:

 • vrijwilligerswerkzaamheden.
 • mantelzorg.
 • maatschappelijke stages.

Welke schades worden gedekt?

De verzekering biedt u bescherming op de volgende onderdelen:

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers.
 • Aansprakelijkheidsverzekering.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid voor de besturen van de organisaties ten opzichte van derden.;
 • Aansprakelijkheid voor rechtspersonen ten opzicht van hun vrijwilligers.
 • Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen.
 • Rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers in zaken gerelateerd aan hun vrijwilligerswerk.

Vraag en antwoord

Wilt u meer informatie over de vrijwilligersverzekering?

De gemeente Hoorn heeft de verzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Voor de meest recente informatie over de vrijwilligersverzekering kunt u via onderstaande link naar de website van Centraal Beheer Achmea.

 

Op de website van Centraal Beheer Achmea, www.centraalbeheer.nl/vrijwilligers  vindt u de meest recente informatie over de vrijwilligersverzekering

 • een video over de vrijwilligersverzekering
 • de internetbrochure
 • de productvoorwaarden