Inwoners Hoorn zien graag uitbreiding openingsuren Burgerzaken

Inwoners Hoorn zien graag uitbreiding openingsuren Burgerzaken

19-10-2009

Een meerderheid van het Digitale Stadspanel Hoorn wil graag dat de gemeente Hoorn de dienstverlening van het bureau Burgerzaken uitbreidt. Zij denken aan meer mogelijkheden om via internet een afspraak te maken en aan extra openstelling van het bureau op een doordeweekse avond of op zaterdagochtend.

B en W zullen de onderzoeksresultaten gebruiken om het voorstel te maken waar de gemeenteraad om heeft gevraagd. Dat gebeurt voor het einde van dit jaar.

De behoefte aan openstelling op zaterdag of een extra avond is vooral groot onder mensen die moeilijk tijd kunnen vrijmaken. Een ruime meerderheid vindt het geen probleem, als aanpassing van de openingstijden zou leiden tot sluiting voor het publiek op een ochtend of middag. 

Stadspanel
Aanleiding voor het onderzoek was een raadsbreed ondersteunde motie van het CDA over de  mogelijkheden om de openingstijden van Burgerzaken aan te passen. Om inzicht in de behoeftes van inwoners te krijgen, heeft I&O Research opdracht gekregen dit onderzoek uit te voeren onder de leden van het Stadspanel Hoorn. Daarvoor is in augustus 2009 een digitale vragenlijst uitgezet onder 1.202 panelleden. 583 panelleden hebben de vragenlijst ingevuld geretourneerd, een respons van 49%.

Huidige openstelling
Burgerzaken is het bureau met de meeste klantcontacten. Inwoners kunnen er terecht voor  reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie en burgerlijke stand, geboorteaangifte, huwelijk, verhuizing, enzovoort.
Inwoners zoeken informatie over de openingstijden van Burgerzaken vooral op via de gemeentelijke website. Ook gebruiken veel mensen de gemeentegids als informatiebron. Een enkeling neemt van tevoren telefonisch contact op of gaat zonder informatie over de openingstijden naar het stadhuis.
Zeven van de tien inwoners kunnen redelijk makkelijk tijd vrij maken voor een bezoek aan Burgerzaken. De anderen geven aan, dat zij het lastig vinden om vrij te nemen van werk of school of moeilijk oppas voor de kinderen kunnen regelen.

Afspraak maken
Naast de vrije inloop is het ook mogelijk om via de gemeentelijke website bij Burgerzaken een afspraak te maken. Dat kan op dit moment op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 15.00 en 17.00 uur. Het voordeel van het afsprakensysteem is dat er geen wachttijden zijn.
Eén op de vijf inwoners van Hoorn is bekend met de mogelijkheid om een afspraak te maken bij Burgerzaken. Ruim driekwart is hier niet van op de hoogte. Van deze groep geeft bijna de helft aan dat zij de volgende keer toch voor de vrije inloop zullen kiezen. Zij ervaren nauwelijks problemen om zich vrij te maken voor een bezoek aan het stadhuis. Een derde geeft de voorkeur aan een afspraak; 11% heeft geen specifieke voorkeur.

Print
Blijf op de hoogte
pagina 1 / 1

Digitaal Stadspanel Hoorn Blijf op de hoogte
pagina 1 / 1