Voorlichting bij rampen

Voorlichting bij rampen

We leven in een maatschappij die niet zonder risico's is. We vliegen in vliegtuigen die kunnen neerstorten. Wij rijden in auto's waardoor we betrokken kunnen raken bij een ongeluk. Voor veel van de producten die we kopen zijn gevaarlijke stoffen nodig die moeten worden opgeslagen en vervoerd. Om de risico's te beperken werken vele instanties samen. Door de risico's in kaart te brengen, regels op te stellen en te zorgen dat deze nageleefd worden. Zo heeft de provincie Noord-Holland samen met de Noord-Hollandse gemeenten en de waterschappen een risicokaart opgesteld over risicobronnen.

Deze kaart geeft u als inwoner inzicht in de risico's in uw woon- of werkomgeving. Ook hulpdiensten als politie en brandweer maken van deze kaart gebruik. Gelukkig gaat het meestal goed, maar soms niet. Dan is sprake van een zwaar ongeval, een ernstig incident of zelfs een ramp. In het gemeentelijk rampenplan is geregeld wie er gewaarschuwd moeten worden en wat iedereen te doen staat die een taak heeft bij de hulpverlening. Om ons werk goed te kunnen doen is het belangrijk dat u weet wat u van ons mag verwachten en wat u zelf kunt doen.

Wat doet u bij een ramp?