Huren in Hoorn

Huren in Hoorn

Hoorn heeft ongeveer 71.000 inwoners, zij wonen in ruim 31.000 woningen. Er zijn ongeveer 12.000 huurwoningen en daarvan hebben 10.000 woningen een huur beneden de huurgrens. Deze grens is op dit moment € 710,68 per maand. De overige huurwoningen vallen in een hogere huur, dit zijn de zogenaamde vrije sector huurwoningen.

Inschrijven voor een sociale huurwoning

Als u in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning kunt u zich het beste inschrijven bij Intermaris. Dit is de grootste woningcorporatie binnen de gemeente Hoorn. Alle informatie treft u aan op www.intermaris.nl

Woningtoewijzing en urgentie

Als u in aanmerking wilt komen voor een betaalbare huurwoning kunt u zich als inwoner van Hoorn het beste inschrijven bij Intermaris. U komt als regel alleen in aanmerking voor een dergelijke woning als u een huishoudinkomen heeft beneden de € 35.739,00 (per 1 januari 2016). U kunt vervolgens reageren op het aanbod dat wordt gepubliceerd op de website van Intermaris. De toewijzing vindt plaats aan de hand van het aantal jaren dat u staat ingeschreven.

In urgente situaties is het mogelijk om een beroep te doen op de urgentieregeling. U kunt daarvoor een aanvraagformulier opvragen bij de woningcorporatie waar u staat ingeschreven. De legeskosten hiervoor bedragen
€ 50,95. De woningcorporatie behandelt de aanvraag en zodra het dossier compleet is sturen zij deze door naar de onafhankelijke Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland. Deze regionale commissie beoordeelt of u in aanmerking komt voor urgentie en hanteert daarvoor de regels zoals deze zijn opgenomen in de huisvestingsverordening van de 7 West-Friese gemeenten. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen aan: regurgcom@gmail.com of bellen op maandag, dinsdag of woensdag met telefoonnummer: 0229 252200. Voor meer informatie klik op het kopje 'Urgentie' aan de linkerkant van deze pagina.

Bent u het niet eens met het besluit van de Urgentiecommissie, dan kunt u een bezwaar indienen bij de Regionale hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften op grond van de Huisvestingsverordening (Rehab). De informatie hierover leest u in het besluit van de Urgentiecommissie. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Rehab op het telefoonnummer: 0229 252200. 

Documenten

Overige huurwoningen

Een beperkt aantal huurwoningen is in het bezit van:

  • Mooiland Vitalis, Blekersingel 1 – 5, 3816 VV Amersfoort
    Website: www.mooilandvitalis.nl
  • Stichting Woonzorg Nederland, Postbus 339, 1180 AH Amstelveen
    Website: www.woonzorg.nl
  • Achmea Vastgoed, Postbus 59347, 1040 KH Amsterdam, telefoon 020 6065600.

Vrije sector huurwoningen

Voor een vrije sector huurwoning in Hoorn, kunt u terecht bij de diverse makelaars die actief zijn in de gemeente Hoorn. U kunt ook kijken op www.huurwoningen.nl en www.housingxl.nl