Klacht over dienstverlening

Klacht over dienstverlening

Beschrijving

Bent u ontevreden over de dienstverlening of over de handelswijze van de gemeente, dan kunt u een klacht indienen, digitaal of telefonisch. Voorbeelden kunnen zijn dat u niet wordt teruggebeld, ongeïnteresseerd wordt behandeld of uw brief of e-mail te laat of helemaal niet wordt beantwoord.

Wilt u iets melden over de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld defecte straatverlichting of een gat in de weg? Maak dan een melding openbare ruimte.

Bezwaar of beroep
Wilt u bezwaar maken of beroep instellen? Dit gaat niet via het digitale formulier. Uw beroep of bezwaar moet aan andere eisen voldoen. Kijk voor meer informatie bij:

Vraag en antwoord

1. Wat is een klacht?

Als u ontevreden bent over de dienstverlening of over de handelswijze van de gemeente, dan kunt u een klacht indienen. Voorbeelden zijn:

 • u wordt ongeïnteresseerd of onheus behandeld
 • u voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd
 • uw brief of e-mail wordt te laat of helemaal niet beantwoord
 • u wordt niet teruggebeld
 • of andere afspraken worden niet nagekomen

2. Hoe behandelen wij uw klacht?

 • U ontvangt binnen vijf dagen een bevestiging van uw klacht.
 • Binnen een week nemen wij contact met u op om uw klacht te bespreken.
 • Als wij uw klacht niet meteen kunnen oplossen, dan nodigen wij u uit voor een hoorzitting.
 • De klachtbehandelaar nodigt u en de gemeente uit voor de hoorzitting.
 • Tijdens de hoorzitting kunt u uw klacht toelichten. Ook de gemeente krijgt het woord. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.
 • De klachtbehandelaar stelt u binnen zes weken na indiening van uw klacht op de hoogte van de beslissing.
 • Lukt het niet om uw klacht binnen zes weken af te handelen, dan ontvangt u hiervan bericht.

3. Niet tevreden met de afhandeling van uw klacht?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. Hij stelt dan een onafhankelijk onderzoek in naar uw klacht en zult u en de gemeente horen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.nationaleombudsman.nl

Aanvragen

Een klacht kunt u mondeling, telefonisch, per e-mail, per brief of digitaal via het onderstaande formulier indienen.

Hoe behandelen wij uw klacht?

 • U ontvangt binnen vijf dagen een bevestiging van uw klacht.
 • Binnen een week nemen wij contact met u op om uw klacht te bespreken.
 • Als wij uw klacht niet meteen kunnen oplossen, dan nodigen wij u uit voor een hoorzitting.
 • De klachtbehandelaar nodigt u en de gemeente uit voor de hoorzitting.
 • Tijdens de hoorzitting kunt u uw klacht toelichten. Ook de gemeente krijgt het woord. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.
 • De klachtbehandelaar stelt u binnen zes weken na indiening van uw klacht op de hoogte van de beslissing.
 • Lukt het niet om uw klacht binnen zes weken af te handelen, dan ontvangt u hiervan bericht.

Ik wil dit online regelen (deze link wordt in een nieuw venster geopend)