Koopavonden en koopzondagen

Koopavonden en koopzondagen

Koopzondagen en koopavonden

Winkels mogen in Hoorn op 52 zondagen open voor het publiek. Dit betekent dat winkeliers zelf vrij zijn om te bepalen of ze op zondag open gaan. Ook mogen winkeliers naar eigen inzicht de openingstijden vaststellen. De algemene vrijstelling geldt niet op 4 mei na 19.00 uur en op 24 december na 19.00 uur.

Wekelijkse gezamenlijke koopavonden

Binnenstad: donderdag.
Winkelcentra Kersenboogerd en De Huesmolen: vrijdag.

Winkeliers kunnen individueel zelf bepalen of ze buiten de gezamenlijke koopavonden, een (extra) koopavond voor het publiek hebben.

Extra gezamenlijke koopavonden 2016

Vrijdag 2 december en vrijdag 23 december.

Superkoopzondagen 2016 en 2017 binnenstad

Winkeliers in de binnenstad hebben onderling de afspraak gemaakt om gezamenlijk op 15 of 16 'Superkoopzondagen' open te gaan voor het publiek. De data van de Superkoopzondagen in 2016 en 2017 zijn:

2016

30 oktober
27 november
4, 11 en 18 december

2017

29 januari

26 februari

26 maart

30 april

28 mei

25 juni

30 juli

27 augustus

24 september

29 oktober

26 november

3 december

17 december

24 december

31 december

Er zijn enkele winkels in de binnenstad die de winkeldeuren openen buiten de 'Superkoopzondagen'.

Betaald parkeren binnenstad op Superkoopzondag en koopavond

Tijdens de Superkoopzondagen in de binnenstad geldt van 12.00 tot 17.00 uur betaald parkeren. Ook geldt betaald parkeren op de wekelijkse koopavond (donderdag) en gezamenlijke extra koopavonden (bijv. in december). Ook is dan vergunningparkeren van kracht.

Koopzondagen Woonboulevard 'Hof van Hoorn' 

Alle winkels van Woonboulevard 'Hof van Hoorn' zijn op elke laatste zondag van de maand open. Verder zijn alle winkels ook open op de vier feestdagen: Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag.

Meerdere winkels (waaronder Mediamarkt, Praxis, Gamma) zijn ook op de andere zondagen open voor het publiek. Kijk voor meer informatie op www.hofvanhoorn.nl

Koopzondagen bedrijventerreinen

De winkels op de bedrijventerreinen zijn op elke laatste zondag van de maand open. Er zijn winkels, w.o. enkele keukenbedrijven, die op elke zondag open gaan.

Koopzondagen wijkwinkelcentra

(De Grote Beer, De Huesmolen, De Kersenboogerd, De Korenbloem en detailhandelslocaties aan Stan Kentonhof, Vredehofstraat en in de Bangert en Oosterpolder)

De winkels in de wijkwinkelcentra zijn op elke eerste zondag van de maand open. De supermarkten zijn elke zondag open.

Koopzondagen dorpen Zwaag en Blokker

De winkels in de dorpen Zwaag en Blokker zijn op elke eerste zondag van de maand open. De supermarkten zijn elke zondag open.

Koopzondagen Tuincentrum Overvecht in 2016

Het Tuincentrum Overvecht is in 2016 op elke zondag open.

Openingstijden winkels/algemene vrijstelling

Winkeliers mogen hun winkel openen op werkdagen, zondagen en op de in artikel 2 lid 1 onder b genoemde feestdagen in de Winkeltijdenwet, open tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Op 4 mei en 24 december om 19.00 uur moeten winkeliers hun deuren sluiten.

Individuele ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, lid 1, aanhef en onder c van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur. Voor een aanvraag voor een individuele ontheffing kan contact worden opgenomen met bureau Vergunningen, Veiligheid en Handhaving, telefoon: 0229 252200.